Athanasiuksen uskontunnustus - palat ikuisesti helvetin tulessa, jos et usko tätä

 

Athanasius, Public Domain
Kirkkolain mukaan kirkon oppi perustuu Raamattuun ja kolmeen kirkon uskontunnustukseen, sekä luterilaisen kirkon tunnustuskirjoihin. Täten, onko kirkon opin perusta Raamattu, vai uskontunnustukset, kirkkoisien ja Lutherien opit, jotka menevät yli Raamatun sanan?

Athanasiuksen uskontunnustus on kolmesta kirkon uskontunnustuksesta vähiten tunnetuin, jota onneksi ei sunnuntaisin lueta jumalanpalveluksessa. Mutta se on kirkon virallinen uskontunnustus, joka määrittelee kirkon kristillisen opin. Siksi jokaisen luterilaisen tulisi siihen perehtyä ja kysyä itseltään, onko tämä oppi, johon minä uskon ja onko kirkko, jonka virallinen oppi perustuu tähän kristilliseen uskontunnustukseen kirkko, johon tahdon kuulua?

Käyn seuraavaksi läpi koko Athanasiuksen uskontunnustuksen.

"Sen, joka tahtoo pelastua, on ennen kaikkea pysyttävä yhteisessä kristillisessä uskossa. Sitä on noudatettava kokonaisuudessaan ja väärentämättä. Joka ei niin tee, joutuu epäilemättä iankaikkiseen kadotukseen."

Haluatko kuulua kirkkoon, joka määrittelee näin tarkasti, mitä on pelastava usko? Haluatko kuulua kirkkoon, jonka mukaan palat ikuisesti helvetin tulessa, jos et usko kolminaisuuteen tismalleen, kuten Athansius sen muotoilee?

"Yhteinen kristillinen usko on tämä: Me palvomme yhtä Jumalaa, joka on kolminainen, ja kolminaisuutta, joka on yksi Jumala, persoonia toisiinsa sekoittamatta ja jumalallista olemusta hajottamatta."

Raamatusta et voi löytää termejä kolminaisuus, kolminainen tai mitään mainintaa Jumalasta, joka on kolminaisuus. Mooses, profeetat, apostolit, Paavali ja Jeesus itse eivät tienneet tästä kolminaisuudesta sanaakaan.

"Isällä on oma persoonansa, Pojalla oma ja Pyhällä Hengellä oma, mutta Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen jumaluus on yksi, yhtäläinen on heidän kunniansa ja yhtä ikuinen heidän majesteettisuutensa."

Raamatussa toki Isällä on selvästi oma persoonansa, samoin Pojalla, mutta Raamatusta ei löydy ainuttakaan jaetta, jossa kerrottaisiin Pyhällä Hengellä olevan oma persoonallisuutensa. Eikä missään kohtaa kerrota näiden jumaluuden olevan yksi, missään kohtaa ei sanota, että Mestarimme Jeshua, eli Jeesus, olisi itse Jumala.

"Sellainen kuin on Isä, sellainen on myös Poika ja Pyhä Henki: Isä on luomaton, Poika on luomaton ja Pyhä Henki on luomaton."

Kol. 1:15 sanoo:

"Hän on näkymättömän Jumalan kuva, koko luomakunnan esikoinen." (Raamattu Kansalle ja Uuden maailman käännös sanasta sanaan sama)

Raamattu täten sanoo, että Jeesus on luotu olento, olkoonkin, että hän on koko luomakunnan esikoinen, hän on silti luotu olento. Joten areiolaisuus, kyllä, allekirjoittanut kannattaa tätä harhaoppia, mutta haluaisi muistuttaa, että ei silti ole Jehovan todistaja.

"Isä on ääretön, Poika on ääretön ja Pyhä Henki on ääretön. Isä on ikuinen, Poika on ikuinen ja Pyhä Henki on ikuinen, eikä kuitenkaan ole kolmea ikuista, vaan yksi ikuinen, niin kuin ei myöskään ole kolmea luomatonta eikä kolmea ääretöntä, vaan yksi luomaton ja yksi ääretön."

Raamattu sanoo, että Jehova on ääretön:

"Ennenkuin vuoret syntyivät ja sinä loit maan ja maanpiirin, iankaikkisesta iankaikkiseen olet sinä, Jumala." (Ps. 90:2)

"Herra on iankaikkinen Jumala" (Jes. 40:28)

Mistään kohtaa Raamattua emme lue, että Poika olisi ääretön, että Pyhä Henki olisi ääretön. Sellaista jaetta ei ole.

"Samoin on Isä kaikkivaltias, Poika kaikkivaltias ja Pyhä Henki kaikkivaltias, eikä kuitenkaan ole kolmea kaikkivaltiasta, vaan yksi kaikkivaltias."

Raamatussa Isää kutsutaan monta kertaa kaikkivaltiaaksi, mutta Poikaa tai Pyhää Henkeä ei kertaakaan.

"Samoin Isä on Jumala, Poika on Jumala ja Pyhä Henki on Jumala, eikä kuitenkaan ole kolmea Jumalaa, vaan yksi Jumala. Samoin Isä on Herra, Poika on Herra ja Pyhä Henki on Herra, eikä kuitenkaan ole kolmea Herraa, vaan yksi Herra."

Isä on kiistatta Raamatun mukaan Jumala, mutta Poikaa tai Pyhää Henkeä ei missään kohtaa Raamattua kuvata Jumalaksi. Athanasiuksen mukaan Isä on Jumala, Poika on Jumala ja Pyhä Henki on Jumala, ei kuitenkaan ole kolmea Jumalaa, vaan yksi Jumala. Trinitaarit kutsuvat tätä virheellisesti paradoksiksi. Kyse ei ole paradoksista, vaan loogisesta mahdottomuudesta - kolme ei voi olla yksi. Jos on kolme Jumalaa, silloin ei voi olla yksi Jumala. Jos Isä, Poika ja Pyhä Henki ovat kaikki Jumalia, silloin on ala-asteen matematiikan mukaan kolme Jumalaa, ei yksi. Täten yksinkertainen logiikka todistaa, että Athanasiuksen muotoilema kolminaisuusoppi ei ole mikään paradoksi, vaan se on looginen mahdottomuus, epätosi väittämä, eli siis suomeksi emävale.

"Niin kuin kristillinen totuus vaatii meitä tunnustamaan kunkin persoonan erikseen Jumalaksi ja Herraksi, samoin yhteinen kristillinen usko kieltää meitä puhumasta kolmesta Jumalasta tai Herrasta."

Koska Raamattu sanoo kiistatta, että Jumala on yksi (5. Moos. 6:4), täytyy Athanasiuksen vedota tähän kolminaisuusopin "paradoksiin", että ei ole kolmea Jumalaa, vaan yksi Jumala. Jokainen, joka osaa laskea kolmeen, voi itse laskea, montako Jumalaa meillä on, jos Isä on Jumala, Poika on Jumala ja Pyhä Henki on Jumala.

"Isää ei kukaan ole tehnyt, luonut eikä synnyttänyt. Poika on yksin Isästä, häntä ei ole tehty eikä luotu, vaan hän on syntynyt."

Kuten jo aiemmin sanoin, Kol. 1:15 sanoo selvääkin selvemmin, että Poika on luotu, joten mitään perusteita väittää, että Poika on syntynyt, ei luotu, ei ole.

"Pyhä Henki on lähtöisin Isästä ja Pojasta, häntä ei ole tehty eikä luotu eikä hän ole syntynyt, vaan hän lähtee. Isä on siis yksi, ei ole kolmea Isää, Poika on yksi, ei ole kolmea Poikaa, Pyhä Henki on yksi, ei ole kolmea Pyhää Henkeä."

Raamatussa missään kohtaa ei kerrota, mistä Pyhä Henki on lähtöisin, jos mistään.

"Tässä kolminaisuudessa ei ole mitään aikaisempaa eikä myöhempää, ei mitään suurempaa eikä pienempää, vaan kaikki kolme persoonaa ovat yhtä ikuisia ja keskenään samanarvoisia, näin on siis palvottava niin kuin on sanottu - kolminaisuutta joka on yksi, ja ykseyttä joka on kolminaisuus."

Athanasius esittää, että on palvottava kolminaisuutta. Ensimmäinen käsky kieltää kenenkään muun kuin Isän palvomisen. Athanasius täten rikkoo kymmentä käskyä ja esittää, että meidän tulisi palvoa kolminaisuutta.

"Sen joka tahtoo pelastua, on siis ajateltava kolminaisuudesta näin."

Miksi luterilaisia ei ollenkaan näytä häiritsevän, että kirkon virallisen uskontunnustuksen mukaan et voi pelastua, jos et usko kolminaisuudesta tismalleen, kuten Athanasius siitä opettaa? Moniko kirkon jäsen uskoo kolminaisuuteen, kuten Athanasius siitä opettaa?

"Saavuttaaksemme iankaikkisen pelastuksen meidän on kuitenkin myös vakaasti uskottava, että meidän Herramme Jeesus Kristus on tullut ihmiseksi."

Jumala siis tuli ihmiseksi? Miten Jumala voi luopua jumaluudestaan ja syntyä ihmiseksi?

"Oikea oppi on tämä: Me uskomme ja tunnustamme, että meidän Herramme Jeesus Kristus on Jumalan Poika, yhtä lailla Jumala ja ihminen:

Isän luonnosta ennen aikojen alkua syntyneenä hän on Jumala, äidin luonnosta ajassa syntyneenä hän on ihminen. Hän on täysi Jumala, ja täysi ihminen järjellisine sieluineen ja ihmisruumiineen.

Jumaluudessaan hän on samanarvoinen kuin Isä, ihmisyydessään vähäarvoisempi kuin Isä."

Meidän siis tulee uskoa, että Jeesus on sekä Jumala, että ihminen? Kuten kolminaisuusopin looginen mahdottomuus, että kolme olisi yksi, nyt meidän tulisi uskoa, että Jeesus on sekä Jumala että ihminen. Loogisesti täysin mahdotonta, joten tämä väittämä on yksinkertaisesti epätosi.

"Vaikka hän on Jumala ja ihminen, ei kuitenkaan ole kahta Kristusta, vaan yksi.

Yhdeksi hän ei ole tullut siten, että jumaluus olisi muuttunut ihmisyydeksi, vaan siten, että Jumala on omaksunut ihmisyyden.

Yksi hän ei ole sen vuoksi, että luonnot olisivat sekoittuneet toisiinsa, vaan siksi, että hän on yksi persoona. Sillä niin kuin järjellinen sielu ja ruumis yhdessä ovat yksi ihminen, niin Jumala ja ihminen ovat yksi Kristus."

Allekirjoittanut myöntää, että ei ymmärrä tästä sanaakaan. Ymmärrätkö sinä?

"Hän on kärsinyt meidän pelastuksemme tähden, astunut alas helvettiin, noussut kuolleista, astunut ylös taivaisiin, istunut Isän oikealle puolelle, ja sieltä hän on tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Hänen tullessaan kaikkien ihmisten on noustava kuolleista ruumiillisesti ja käytävä tilille siitä, mitä ovat tehneet. Hyvää tehneet pääsevät ikuiseen elämään, pahaa tehneet joutuvat ikuiseen tuleen."

Voin allekirjoittaa osan tästä. Hän on kärsinyt meidän syntiemme takia, hankkinut meille iankaikkisen lunastuksen, istuu Jumalan oikealla puolella - mutta mitä Athanasius opettaa nyt vanhurskautumisesta? Hän sanoo, että hyvää tehneet pääsevät ikuiseen elämään ja pahaa teheneet joutuvat ikuiseen tuleen - miten tämä vanhurskautuminen tekojen mukaan sopii yhteen apostoli Paavalin vanhurskautumisen opin kanssa? Eikö Paavalin kanta ole täysin selvä - emme pelastu omien tekojemme ansiosta? Joten miten on mahdollista, että kirkon virallisessa uskontunnustuksessa opetetaan näin räikeästi vastoin Raamatun opetusta?

"Tämä on yhteinen kristillinen oppi. Se joka ei usko sitä vakaasti ja vahvasti, ei voi pelastua."

Miten on mahdollista, että kirkko pitää kiinni Athanasiuksen uskontunnustuksesta? Miten on mahdollista, että kirkon mukaan palat ikuisesti helvetin tulessa, jos et usko kolminaisuuteen? Moniko kirkossa allekirjoittaa tämän kirkon virallisen uskontunnustuksen? Miten on mahdollista, että kaikkine ongelmineen se on kirkon virallinen uskontunnustus?

Kommentit

Suositut tekstit