Laki saa aikaan vihaa ja herättää syntiset himot?

 

Torah and Yad by Merlin GFDL 1.2
Sain jälleen kuulla, että Paavali opettaa jyrkin sanoin Mooseksen lakia vastaan. Näin hän kuulemma tekee seuraavissa jakeissa:

"Sillä laki saa aikaan vihaa" (Room. 4:15)
"Sillä synnin ei pidä teitä vallitseman, koska ette ole lain alla, vaan armon alla" (Room. 6:14)
"Sillä kun olimme lihan vallassa, niin synnin himot, jotka laki herättää vaikuttivat meidän jäsenissämme, niin että me kannoimme hedelmää kuolemalle" (Room. 7:5)
"Sillä Kristus on lain loppu" (Room. 10:4)
"Sillä kaikki, jotka perustautuvat lain tekoihin, ovat kirouksen alaisia" (Gal. 3:10)
"Kristus on lunastanut meidät lain kirouksesta" (Gal. 3:13)
"kun hän omassa lihassaan teki tehottomaksi käskyjen lain säädöksinensä" (Ef. 2:15)

On syytä käydä näistä jokainen läpi. Ensinnäkin, Paavali ei sano, että laki saa aikaan vihaa, vaan että laki tuo rangaistuksen (ὀργὴν). Kyse on siis puhtaasti käännösvirheestä. Että Jumalan pyhä, vanhurskas, hyvä ja täydellinen laki saisi aikaan vihaa, on mahdottomuus, eikä tässä niin sanotakaan.

Paavali sanoo monta kertaa, että emme ole lain (ὑπὸ νόμον), vaan armon alla (ὑπὸ χάριν). "Lain alla" on termi, joka ei tarkoita "olla velvollinen noudattamaan lakia". Mistä siis on kyse? Paavali tarkoittaa, että emme ole lain määräämän rangaistuksen alla, vaan jos olemme Kristuksessa, olemme armon, emme lain alla. Nykyään kuulee puhuttavan, että joku on "lain alla". Tällainen ihminen on "lakihenkinen fariseus", jonka suhde lakiin on jollakin tavalla epäterve. Kenties hän kilvoittelee lain noudattamisellaan, saavuttaakseen Jumalan suosion, tai sitten sitä käytetään ihmisistä, jotka noudattavat niitä lain käskyjä, jotka kirkossa on kumottu. Mutta tällainen merkitys ei ollut Paavalilla mielessä.

Room. 7:5 sanoo käännöksessä, että lain herättämät synnin himot vaikuttivat jäsenissämme. Tässä on kreikan sana παθήματα käännetty himoksi. Kuitenkin tämä sana, kuten englannin "passion", voi tarkoittaa joko himoa, tai kärsimystä. Että laki herättäisi synnin himot on mahdoton ajatus. Kreikassa ei myöskään ole mitään "herättää" verbiä, vaan puhutaan jostakin, joka tulee lain kautta. Oikeampi käännös kuuluisi:

"
Kun olimme lihan vallassa, jäsenissämme vaikuttivat lain määräämät synnin kärsimykset, niin että me kannoimme hedelmää kuolemalle."

Kyse siis ei ole siitä, että laki herättäisi syntisiä himoja, vaan Toorassa lain rikkomisesta määrättyjen kärsimysten vaikutusta lihassamme, jotka kantavat hedelmää kuolemalle.

Room. 10:4 on kreikan sana τέλος käännetty lopuksi, kun se tarkoittaa pikemminkin päämäärää kuin loppua. Kristus siis on lain päämäärä, hän on se, josta Kirjoitukset puhuvat, joka on Mooseksen lain päämäärä ja lopullinen tarkoitus. Jos Kristus olisi lain loppu, mitä se edes tarkoittaisi? Jokainen on samaa mieltä siitä, että uudessa liitossa ei saa tappaa, varastaa tai tehdä huorin. Luther kääntää tämän myös lopuksi ja esittää, että Kristus on sapattien, profeettojen ja ympärileikkausten loppu. Näin siis Luther valikoi täysin mielivaltaisesti, mikä käsky on loppu ja mikä on vielä voimassa.

Gal. 3:10 sanotaan, että jotka perustautuvat lain tekoihin (γὰρ ἐξ ἔργων νόμου), ovat kirouksen alaisia. Tarkoitetaanko tässä lain nuodattajia, jotka ovat lain noudattamisineen kirouksen alla? Kreikassa ei ole tässä kohtaa verbiä, joka tarkoittaisi "perustautua", kirjaimellisesti tämä kuuluu "jotka ovat lain teoista". Jotka perustautuvat lain tekoihin lienee kuitenkin mitä Paavalilla on mielessä, vaikka yksin kreikan pohjalta emme voi varmuudella niin väittää. Kuulostaa uskottavalta, että ne, jotka perustavat oman pelastuksensa omiin tekoihinsa, ovat kirouksen alla, sillä kukaan ei ole ilman syntiä. On kerrassaan mieletön ajatus, että vilpittömät lain noudattajat olisivat kirouksen alla lain noudattamisensa takia, eikä se voi olla Paavalin tarkoitus.

Gal. 3:13 Paavali sanoo, että Kristus on lunastanut meidän vapaiksi lain kirouksesta. Mikä on lain kirous? Jos Paavalin ajatus käännetään päälaelleen, kuten jotkut tekevät, hän tässä tarkoittaa, että lain noudattamisesta seuraa hirvittävä kirous, josta Kristus on meidät vapauttanut. Ainoa kirous kuitenkin, joka liittyy lakiin, on lain rikkomisesta määrätty kirous. 5. Moos. 28 luvataan suurenmoiset siunaukset lain noudattamisesta, ja vastaavasti kammottavat kiroukset sen rikkomisesta. Jos nyt joku on tehnyt syntiä, hän ansaitsee lain mukaan valtavat kärsimykset. Tästä kirouksesta Kristus on meidät vapauttanut, jos olemme armon alla, olemme vapaat lain määräämästä kirouksesta, emme suinkaan lain noudattamisesta. Että olisimme kirottuja, jos noudatamme Jumalan pyhää lakia, ei yksinkertaisesti ole mahdollista.

Ef. 2:15 sanoo, että Jeshua teki tehottomaksi (καταργήσας) lain käskyn säädöksineen (τὸν νόμον τῶν ἐντολῶν ἐν δόγμασιν). Hankalaksi käännöksen tekee, että Paavali tässä heittää ilmoille kolme eri kreikan sanaa, jotka kaikki tarkoittavat lakia. Nomos tarkoittaa aina Mooseksen lakia, kun taas Entole on käsky ja Dogmasin viittaa enemmän perinnäissääntöihin. Tietysti kokonaan irti kontekstista voisimme lukea, että Jeshua kumosi koko käskyjen lain säädöksineen. Mutta mistä tässä on kyse?

"Sillä hän on meidän rauhamme, hän, joka teki molemmat yhdeksi ja purki erottavan väliseinän, nimittäin vihollisuuden, kun hän omassa lihassaan teki tehottomaksi käskyjen lain säädöksinensä, luodakseen itsessänsä nuo kaksi yhdeksi uudeksi ihmiseksi, tehden rauhan, ja yhdessä ruumiissa sovittaakseen molemmat Jumalan kanssa ristin kautta, kuolettaen itsensä kautta vihollisuuden." (Ef. 2:14-16)

Mikä on tuo vihollisuuden välimuuri, joka erotti pakanat juutalaisista? On selvää, että Paavalilla on mielessä tuo Jerusalemin temppelin muuri, joka eroitti vain juutalaisille tarkoitetun alueen pakanoiden esipihasta. Pakanat kuolemanrangaistuksen uhalla eivät saaneet astua juutalaisten alueelle. Kuitenkin tulee huomata, että Mooseksen laissa ei ole käskyä rakentaa tuollaista muuria, eikä Mooseksen laki kiellä juutalaisia aterioimasta pakanoiden kanssa, joka oli perinnäissääntö, jota fariseukset Jeshuan aikaan noudattivat. Voimme lukea Gal. 2 kuinka Paavali moittii kovin sanoin Pietaria tuon perinnäissäännön noudattamisesta - kuin tekopyhä fariseus, Pietari juutalaisten saavuttua ei aterioinut pakanoiden seurassa. Nyt huomaamme, että tämän vihollisuuden välimuurin Jeshua purki, kyse ei ole siitä, että hän nyt olisi kumonnut koko Mooseksen lain.

Ylipäänsä on erikoista, kun vastustetaan Tooraa, mitä käskyjä vastustetaan? Mitkä käskyt on kumottu ristillä? Yleensä laki jaotellaan universaaliin moraalilakiin, joka on ikuisesti voimassa, kattaen tyypillisesti kymmenen käskyä (josta sitten sapattikäsky kuitenkaan ei koske meitä) ja rakkauden kaksoiskäskyn. Sitten kaikki seremoniasäädökset on kumottu, joilla tarkoitetaan kaikkia niitä käskyjä, jotka vaikuttavat liian "juutalaisilta", kuten tupsut, sapatit, parrat, viitat ja ruokasäädökset. Valinta siis tehdään täysin mielivaltaisesti. Mooseksen laki sanoo monta kertaa, että tämä laki on ikuinen. Toorasta itsestään ei löydy pienintäkään vihjettä siitä, mikä käsky on universaali ja ikuinen, mikä on vain juutalaisille ja mikä oli voimassa vain määräajan.

Kun luemme koko Raamatun kannesta kanteen, on selvää, että Mooseksen laki on ikuinen. Jeshua itse sanoi, että hän ei tullut kumoamaan lakia ja että laista ei katoa pieninkään piirto (Mt. 5:17-19). Paavalin kirjeistä Pietari itse, Jeesuksen ykkösopetuslapsi, varoittaa meitä ja sanoo, että niissä on yhtä jos toista vaikeatajuista, mitä epävakaat ihmiset tulevat vääristelemään (2. Piet. 3:16, NA28 futuuri tässä kohtaa). Nyt näemmekin kirkossa, kuinka kieroon Paavalin jakeet on väännetty. Osassa on kyse puhtaasti käännösvirheestä, tahallisesta tai tahattomasta, osa taas on tulkitta tahallaan tai tahattomasti tarkoittamaan sellaista, mikä Paavalilla ei olisi käynyt edes mielessä.

Jotta Paavalin kanta olisi täysin selvä, hän sanoo, että Mooseksen laki on pyhä, vanhurskas ja hyvä (Room. 7:12), että me emme kumoa lakia uskollamme, vaan me vahvistamme sen (Room. 3:31).

Mieti miksi laki herättää sinussa tunteita? Miksi vastustat Jumalan pyhää lakia? Eikö meillä tulisi olla lakiin sama asenne, kuin kuningas Daavidilla?

"Herran laki on täydellinen; se virvoittaa sielun. Herran todistus on vahva, se tekee tyhmästä viisaan. Herran asetukset ovat oikeat, ne ilahuttavat sydämen. Herran käskyt ovat selkeät, ne valaisevat silmät. Herran pelko on puhdas, se pysyy iäti. Herran oikeudet ovat todet, kaikki tyynni vanhurskaat. Ne ovat kalliimmat kultaa, puhtaan kullan paljoutta, makeammat hunajaa ja mehiläisen mettä. Myös sinun palvelijasi ottaa niistä vaarin, niiden noudattamisesta on suuri palkka." (Ps. 19:7-11)

Amen!

Kommentit

Suositut tekstit