Laki ennen Moosesta

Edward Hicks, Noah's Ark 1846

"Kaikkia puhtaita eläimiä ota luoksesi seitsemän paria, koiraita ja naaraita, mutta epäpuhtaita eläimiä kutakin yksi pari, koiras ja naaras." (1. Moos. 7:2)

Pyhäkoulussa ei kerrota, että Nooa otti arkkiin puhtaita eläimiä seitsemän paria. Kaikessa taiteessa poikkeuksetta esitetään eläimien vaeltavan arkkiin pareittain. Toivon olevani väärässä ja tarjoan pullakahvit sille, joka löytää taideteoksen, jossa arkkiin vaeltaa seitsemän paria puhtaita eläimiä.

Asialla on merkitystä. Lasten tulisi jo pyhäkoulussa oppia, että saastaiset eläimet olivat saastaisia ja puhtaat puhtaita tuhat vuotta ennen Moosesta. Usein esitetään, että ruokasäädökset olivat osa vanhaa liittoa, Mooseksen lain säädös, joka sittemmin kumottiin. Olen kattavasti perustellut jo lukuisissa kirjoituksissa, että Mooseksen laki on ikuinen laki, jota ei ole kumottu, joka uudessa liitossa kirjoitetaan meidän sydämiimme (Jer. 31:31-34). Nyt koska ruokasäädökset olivat tiedossa jo Nooalla, emme voi mitenkään vedota vanhaan liittoon ja Mooseksen lakiin, koska laki puhtaista ja saastaisista eläimistä oli olemassa jo ennen Moosesta.

Kuitenkin on totta, että Jumala antoi Nooalle käskyn syödä "kaikkea mikä liikkuu" (1. Moos. 9:3), eli siis oletettavasti myös saastaisia eläimiä, mikäli sellaisia halusi syödä. Käskymuodossa ruokasäädökset esitetään vasta 3. Moos. 11. Mikäli ennen Moosesta saastaista syötiin, oli saastainen silti saastaista. Koska arkissa oli puhtaita eläimiä seitsemän paria, saastaisia vain yksi pari, on täysin selvää, että puhtaat eläimet ovat geneettisesti puhtaampia kuin saastaiset, jotka rappeutuivat nopeammin kuin puhtaat. Jo tältä pohjalta tulisi jokaisen pohtia, kannattaako saastaisia eläimiä nykyään syödä. Vielä kun otamme huomioon Mooseksen lain, ei asiassa pitäisi olla mitään epäselvää. Jos asiaa vaivaa sinua, lue tästä tarkempi perustelu ruokasäädöksistä.

Jehovan todistajat vetoavat Nooaan perustellessaan, miten verensyönti kiellettiin jo Nooan aikaan (1. Moos. 9:4). Jos verensyöntikielto oli ikuinen, koska se annettiin jo Nooalle, millä perusteella ruokasäädökset sitten on kumottu? Jos ne olisi kumottu, on varsin erikoista miksi Jesajan mukaan Jumala tekee lopun aikoina lopun niistä, jotka syövät saastaista (Jes. 66:17).

Verensyöntikiellon ja ruokasäädösten lisäksi myös sapatti annettiin jo kauan ennen Mooseksen lakia. Luomisviikolla Jumala itse siunasi ja pyhitti sapatinpäivän (1. Moos. 2:2-3), siksi sapatti on siunattu ja pyhitetty ikuisesti. Sapatista olen myös kirjoittanut jo kattavasti. Toki ensimmäisen kerran kerrotaan kenenkään pyhittäneen sapatinpäivän vasta erämaavaelluksella, mutta huomaa, että sekin oli ennen kuin Mooseksen laki annettiin Siinailla. Täten myös sapatti on ikuinen, kuten käy ilmi Jes. 66:23.

"Aabraham kuuli minua ja noudatti, mitä minä noudatettavaksi annoin, minun käskyjäni, säädöksiäni ja opetuksiani." (1. Moos. 26:5)

Aabraham noudatti Jumalan käskyjä jo kauan ennen Moosesta. Mitä käskyjä hän noudatti? Mikä laki oli olemassa ennen Moosesta? On selvää, että jos laki on ikuinen, se on ollut jossakin muodossa olemassa jo ennen Moosesta. Täten on vaikea perustella sellaista näkemystä, että Mooseksen laki kuului vain vanhaan liittoon, jos kerran sen käskyt olivat tiedossa jo patriarkoilla ennen Moosesta. Millä perusteella Sodoma ja Gomorra hävitettiin, minkä lain rikkomisen takia koko maailma tuhoutui vedenpaisumuksessa?

Miten voi olla syntiä ilman lakia? Jos lakia ei ollut, miten ihmiset olisivat saattaneet tehdä syntiä?

Voimme päätellä, että Jumala ei muutu, hän ei vaihda lakiaan (Ps. 89:34), se minkä Jumala siunaa, on siunattu ikuisesti (1. Aik. 17:27), mikä on saastaista, on saastaista ikuisesti, mikä puhdasta, se puhdasta, mikä pyhää, se pyhää. Jumala ei muuta mieltään ja anna eri aikakausille eri lakeja noudatettavaksi, vaikka kristityt kuinka väittäisivät vastaan.

"Sinun sanasi on kokonansa totuus, ja kaikki sinun vanhurskautesi oikeudet pysyvät iankaikkisesti." (Ps. 119:160)

Kommentit

Suositut tekstit