Luku 10 - Kolminaisuusopista

 "Sen, joka tahtoo pelastua, on ennen kaikkea pysyttävä yhteisessä kristillisessä uskossa. Sitä on noudatettava kokonaisuudessaan ja väärentämättä. Joka ei niin tee, joutuu epäilemättä iankaikkiseen kadotukseen. Yhteinen kristillinen usko on tämä: Me palvomme yhtä Jumalaa, joka on kolminainen, ja kolminaisuutta, joka on yksi Jumala, persoonia toisiinsa sekoittamatta ja jumalallista olemusta hajottamatta. Sen joka tahtoo pelastua, on siis ajateltava kolminaisuudesta näin... Tämä on yhteinen kristillinen oppi. Se joka ei usko sitä vakaasti ja vahvasti, ei voi pelastua." - Pyhä Athanasius

Kristinuskon mukaan uskova pelastuu, jos pitää totena tiettyjä opinkappaleita ja uskomuksia. Tätä on kristinusko - uskomalla, että Jumala on kolmiyhteinen pelastutaan. Pois se, että pelastuttaisiin Mooseksen lain käskyjä noudattamalla tai tekemällä hyviä tekoja, ei, vaan pelastus tulee uskon kautta ja usko on sitä, että uskoo vakaasti kristillisen kirkon muotoilemiin uskontunnustuksiin. Koska oikeaoppinen usko pelastaa, on täten syytä muotoilla uskontunnustus mahdollisimman selvästi.

Huomaa, että Athanasiuksen uskontunnustus on yksi kolmesta kirkon virallisesta uskontunnustuksesta. Se löytyy kirkon nettisivuilta ja on kaikkien luettavissa, vaikka sitä ei sunnuntaina jumalanpalveluksessa luetakaan. Jos kerran pelastus riippuu siitä, että uskoo Jumalan olevan kolmiyhteinen, miksi tätä tärkeää uskontunnustusta ei lueta kirkoissa sunnuntaisin?

Kreikkalainen käsitys uskosta poikkeaa melkoisesti juutalaisesta näkemyksestä. Juutalaiset eivät koskaan ole harrastaneet uskontunnustuksia. Juutalaisuudessa tehdään, ei uskota. Näemme täten, että juutalaiset keskittyvät enemmän halakhaan - eli siis siihen, miten Mooseksen lain käskyjä sovelletaan käytännössä tähän elämään. Koko Talmud on täynnä lain tulkintaa, miten käskyjä tulisi noudattaa tässä ajassa ja elämässä. Talmudissa pohditaan tuonpuoleista elämää, Jumalan luonnetta ja metafyysisiä kysymyksiä paljon vähemmän. Yksinkertaisin juutalainen uskontunnustus on Shema ja se luetaan kolme kertaa päivässä. Löydämme sen Viidennestä Mooseksen kirjasta:

"Kuule, Israel! Herra, meidän Jumalamme, Herra on yksi." (5. Moos. 6:4)

Tässä "uskontunnustuksessa" sanotaan selvästi, että Jumala on yksi, hepreaksi Echad. Trinitaarit esittävät, että kyllä he uskovat Jumalan olevan yksi, sillä kolmiyhteinen Jumala on yksi, ei kolme Jumalaa. Jos nyt pohdimme kolminaisuutta ala-asteella oppimamme matematiikan mukaan, niin jos Isä on Jumala, Poika on Jumala ja Pyhä Henki on Jumala, minun laskujeni mukaan siinä on kolme Jumalaa, eikä yksi. Tämä ei haittaa kristittyjä, koska kolminaisuus on pyhä mysteeri, paradoksi, jota ei olekaan tarkoitus ymmärtää maalaisjärjellä. Oletetaan, että Jumala on kolmiyhteinen, tiesikö kukaan profeetoista tästä mitään? Mitä Jumalan olisi pitänyt sanoa tehdäkseen täysin selväksi, että hän on yksi, ei kolme?

Trinitaarit huomauttavat, että Shemassa mainitaan Jumala kolme kertaa, siis selvä viittaus kolminaisuuteen. Meidänkö tulisi laskea jakeesta, jossa sanotaan että Jumala on yksi, montako kertaa siinä mainitaan Jumala? Jatkuvasti saan kuulla, että heprean Echad tarkoittaa osista koostuvaa ykseyttä, kuulemma heprean Jachid tarkoittaisi paremmin ehdottomasti yhtä. Tämä ei pidä alkuunkaan paikkaansa. Heprean Echad tarkoittaa yhtä ja tasan yhtä. On totta, että joskus sillä viitataan monesta eri osasta koostuvaan ykseyteen, kuten yhteen rypäleterttuun, yhteen armeijaan tai yhteen kansaan, mutta huomaa, että tällöin sana itsessään tarkoittaa aina tasan yhtä, eikä koskaan mitään muuta. Jumala sanassaan ei sano olevansa Jachid, koska tämä sana tarkoittaa myös yksinäistä.

Todisteeksi kolminaisuudesta esitetään heprean Jumalaa tarkoittavaa sanaa Elohim, joka on monikossa. Kyseessä on kuitenkin majesteetillinen monikko. Monissa psalmeissa pelastus on monikossa, jeshuot (Ps. 42:6; 43:5 jne.). Jobin kirjan behemot on monikko, vaikka puhutaan vain yhdestä eläimestä (Job. 40:15 jne.). Ruutin kirjassa anoppi, chamot, on monta kertoo monikossa, vaikka puhutaan vain yhdestä anopista (Ruut 1:14 jne.). Joten majesteetillinen monikko Elohimin tapauksessa ei suoraan todista Jumalan kolminaisuudesta.

"Herra on oleva koko maan kuningas. Sinä päivänä on Herra oleva yksi ja hänen nimensä yksi." (Sak. 14:9)

Toorassa, profeetoissa ja kirjoituksissa sanotaan niin monta kertaa, että Jumala on yksi, että asiasta ei ole mitään epäselvyyttä. Totta, vastaavat trinitaarit, onhan kolmiyhteinen Jumala yksi, ei kolme. Jos Jumala on kolmiyhteinen, miksi Vanhassa testamentissa ei ole ainuttakaan vihjettä siitä, että Jumala on kolmiyhteinen? Miksi kukaan profeetoista ei tiennyt tätä suurta salaisuutta, että Jumala on kolmiyhteinen? Jos kerran pelastuksemme riippuu siitä, että uskomme vakaasti kolminaisuusoppiin, miksi Jumala ei sanassaan tee tätä täysin selväksi, niin että myös juutalaiset voisivat pelastua? Nyt juutalaiset uskovat Jumalan olevan yksi ja tasan yksi ja ovat täten matkalla ikuiseen kadotukseen. Onko kolminaisuus mysteeri, joka ilmoitettiin vasta Uudessa testamentissa? Mitä sanovat Jeesus itse, apostolit ja Paavali?

"Silloin tuli hänen luoksensa eräs kirjanoppinut, joka oli kuullut heidän keskustelunsa ja huomannut hänen hyvin vastanneen heille, ja kysyi häneltä: "Mikä on ensimmäinen kaikista käskyistä?" Jeesus vastasi: "Ensimmäinen on tämä: 'Kuule, Israel: Herra, meidän Jumalamme, Herra on yksi ainoa; ja rakasta Herraa, sinun Jumalaasi, kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja kaikesta mielestäsi ja kaikesta voimastasi'. Toinen on tämä: 'Rakasta lähimmäistäsi niinkuin itseäsi'. Ei ole mitään käskyä, suurempaa kuin nämä." Niin kirjanoppinut sanoi hänelle: "Oikein sanoit, opettaja, totuuden mukaan, että yksi hän on, ja ettei ketään muuta ole, paitsi hän. Ja rakastaa häntä kaikesta sydämestään ja kaikesta ymmärryksestään ja kaikesta voimastaan, ja rakastaa lähimmäistään niinkuin itseänsä, se on enemmän kuin kaikki polttouhrit ja muut uhrit."" (Mk. 12:28-33)

Tässä Jeesus vastaa lainoppineelle ja siteeraa Tooraa, jonka mukaan Jumala on yksi. Lainoppinut on samaa mieltä siitä, että Jumala on yksi. Jeesus ei rupea selittämään, miten juutalaisten käsitys Jumalan ehdottomasta ykseydestä on väärä, että Jumala onkin nyt kolmiyhteinen. Jeesus pitää Shemata käskynä ja käskyistä peräti suurimpana. Jeesuksen puheista mistään kohtaa evankeliumia ei käy ilmi, että hän olisi uskonut Jumalan olevan kolmiyhteinen. Mikäli oikeaoppinen usko kolminaisuuteen on peräti pelastuksen edellytys, miksi Jumalan profeetta ja Messias Nasaretin Jeesus ei opeta meille sanaakaan kolminaisuudesta?

"Välimies taas ei ole yhtä varten; mutta Jumala on yksi." (Gal. 3:20)

"Sillä yksi on Jumala, yksi myös välimies Jumalan ja ihmisten välillä, ihminen Kristus Jeesus" (1. Tim. 2:5)

"niin on meillä kuitenkin ainoastaan yksi Jumala, Isä, josta kaikki on ja johon me olemme luodut, ja yksi Herra, Jeesus Kristus, jonka kautta kaikki on, niin myös me hänen kauttansa." (1. Kor. 8:6)

Oppinut teologi apostoli Paavali uskoi myös Jumalan olevan yksi, ei koskaan kaksi tai kolme. Mitä Paavalin olisi pitänyt sanoa tehdäkseen täysin selväksi, että Jumala on tasan yksi, eikä kaksi tai kolme?

"Sinä uskot, että Jumala on yksi. Siinä teet oikein; riivaajatkin sen uskovat ja vapisevat." (Jaak. 2:19)

Myös Jaakob vahvistaa, että Jumala on yksi. Jos kerran kolminaisuusoppiin uskominen on pelastuksen edellytys, miksi ihmeessä profeetat, Jeesus, apostolit ja Paavali eivät väännä tätä asiaa meille rautalangasta? Haluaisiko rehellinen trinitaari myöntää, että Raamattu ei opeta meille sanaakaan kolminaisuudesta?

Mutta eikö Isä ole Jumala, Poika ole Jumala ja Pyhä Henki ole Jumala, täten meillä on kolme Jumalaa, jotka ovat yksi, ei kolme? Kolminaisuusoppi seisoo Jeesuksen jumaluuden varassa. Jos voimme osoittaa Raamatusta, että Jeesus on itse Jumala, on kolmiyhteinen Jumala ainoa looginen vaihtoehto, jonka avulla voimme sovittaa kaikki palapelin palaset yhteen. Joten Jeesuksen jumaluus, mitä Raamattu sanoo siitä?

Ensimmäiseksi on huomattava, että Jeesus itse ei väitä kertaakaan olevansa Jumala, eikä kukaan profeetoista osannut sanoa, että tuleva Messias olisi itse kaikkivaltias Jumala Jehova. Raamatusta löytyy monta jaetta, jotka trinitaarien mukaan osoittavat Jeesuksen olevan itse Jumala. Käymme ne kaikki läpi tässä.

"Minä ja Isä olemme yhtä." (Joh. 10:30)

Tässä Jeesus sanoo olevansa yhtä Isän kanssa. Raamatun mukaan myös avioliitossa mies ja nainen ovat yhtä, Echad, eikä kukaan tämän perusteella väitä, että mies ja nainen muodostaisivat yhden kaksiyhteisen ihmisen. Katsotaan hieman laajemmin, mitä Jeesus opettaa hänen ja Isän suhteesta Johanneksen evankeliumissa. Jeesus sanoo:

"Ja hän on antanut hänelle vallan tuomita, koska hän on Ihmisen Poika." (Joh. 5:27)

Miten Isä on antanut kaiken vallan Pojalle, jos tämä on itse Jumala? Jos Jeesus olisi itse kaikkivaltias Jumala Jehova, hänellä olisi ollut kaikki valta aikojen alusta asti.

"Sillä en minä itsestäni ole puhunut, vaan Isä, joka on minut lähettänyt, on itse antanut minulle käskyn, mitä minun pitää sanoman ja mitä puhuman." (Joh. 12:49)

Jos Jeesus olisi tosi Jumala, hän olisi puhunut omalla auktoriteetillaan ja omalla vallallaan kaiken, mitä vain tosi Jumala voi puhua. Nyt hän sanoo puhuvansa vain sen, minkä Isä on käskenyt hänen puhua. Joten Jeesus itse esittää olevansa Jumalan profeetta, joka puhuu Jumalan sanoja. Hän ei puhu omasta aloitteestaan sanaakaan. Toki tässä profeetan asemassaan Jeesus on suurempi kuin yksikään aiemmista profeetoista ja hän on se profeetta, jota jo Mooses käski kuulla:

"Profeetan minä olen herättävä heille heidän veljiensä keskuudesta, sinun kaltaisesi, ja minä panen sanani hänen suuhunsa, ja hän puhuu heille kaikki, mitä minä käsken hänen puhua. Ja joka ei kuule minun sanojani, joita hän minun nimessäni puhuu, hänet minä itse vaadin tilille." (5. Moos. 18:18,19)

Tässä Jumala lupaa lähettää Mooseksen kaltaisen profeetan. Missä mielessä tämä profeetta on Mooseksen, eli siis ihmisen kaltainen, jos hän onkin itse tosi Jumala? Ja tässä Jumala sanoo saman minkä Jeesus Johanneksen evankeliumissa, että hän puhuu ainoastaan sen, minkä Jumala hänelle antaa.

Moni näkee Jeesuksessa lukuisia jumalallisia ominaisuuksia. On selvää, että Jumalan kuvaksi luodulla Jeesuksella on näitä ominaisuuksia, mutta jos hän on itse tosi Jumala, hänen tulisi olla mm. kaikkitietävä. Nyt me luemme:

"Mutta siitä päivästä ja hetkestä ei tiedä kukaan, eivät taivasten enkelit, eikä myöskään Poika, vaan Isä yksin." (Mt. 24:36)

Miten on mahdollista, että Jumala itse ei tiedä siitä hetkestä?

"odottaessamme autuaallisen toivon täyttymistä ja suuren Jumalan ja Vapahtajamme Kristuksen Jeesuksen kirkkauden ilmestymistä" (Tiitus 2:13)

Tässä ja muutamassa muussa jakeessa niin kutsutun Granville-Sharpin säännön mukaan Jeesus on itse tosi Jumala, koska tässä sanotaan, että "Jumalan ja Vapahtajamme". Granville-Sharpin sääntö on helppo kumota.

"Armo teille ja rauha Jumalalta, meidän Isältämme, ja Herralta Jeesukselta Kristukselta!" (1. Kor. 1:3)

Jos sovellamme Granville-Sharpin sääntöä tähän jakeeseen, niin tässä Paavali kutsuu alkukielessä (jossa ei ole pilkkuja eikä pisteitä) Jeesusta Isäksi, mutta sehän ei sovi kolminaisuusoppiin, jonka mukaan on vakava heresia väittää, että Jeesus olisi Isä. 

"heidän ovat isät, ja heistä on Kristus lihan puolesta, hän, joka on yli kaiken, Jumala, ylistetty iankaikkisesti, amen!" (Room. 9:5)

Sanotaanko tässä, että Jeesus on itse Jumala? Jälleen tulee muistaa, että alkukielessä ei ole pisteitä, eikä pilkkuja. Alkukielille uskollinen Uuden maailman käännös muotoilee tämän jakeen näin:

"He polveutuvat samoista esi-isistä, joiden jälkeläinen Kristus on inhimilliseltä syntyperältään. Jumala, joka on kaiken yläpuolella, olkoon ylistetty ikuisesti. Aamen."

On sangen merkittävää, että yksiselitteisesti ja täysin suoraan ei Jeesusta missään kohtaa Uutta testamenttia kutsuta Jumalaksi, vaan joudumme turvautumaan teologien keksimiin Granville-Sharpin sääntöihin ja lisäilemään alkutekstiin pilkkuja oikeisiin paikkoihin, jotta Jeesus toisaalta olisi tosi Jumala, toisaalta taas ei olisi Isä. Trinitaarit ovatkin haastavan tehtävän edessä, kun pitäisi osoittaa pyhien kirjoitusten pohjalta, että Jeesus on Jumala, mutta että hän kuitenkaan ei ole Isä.

"ja hän on näkymättömän Jumalan kuva, esikoinen ennen kaikkea luomakuntaa." (Kol. 1:15 33/38)

"Hän on näkymättömän Jumalan kuva, koko luomakunnan esikoinen." (Kol. 1:15, Raamattu Kansalle ja Uuden maailman käännös sanasta sanaan sama)

Tässä sanotaan, että Jeesus on näkymättömän Jumalan kuva, koko luomakunnan esikoinen. Että hän olisi esikoinen ennen koko luomakuntaa on Raamatun kääntäjien lisäys. Miten on mahdollista, että Jeesus on Jumalan kuva, jos hän todellisuudessa on itse Jumala? Miten hän voi olla luomakunnan esikoinen, eli siis luotu olento, jos hän on itse Luoja?

"Tuomas vastasi ja sanoi hänelle: "Minun Herrani ja minun Jumalani!"" (Joh. 20:28)

Tässä on mahdollisesti ainoa jae koko Raamatussa, jossa suoraan esitettäisiin Jeesuksen olevan itse tosi Jumala. Englanniksi on sanonta "Oh my God". Toki Tuomas tässä vastaa Jeesukselle, mutta kutsuuko Tuomas tässä Jeesusta Jumalaksi, vai huudahtaako hän ylös taivaaseen, että minun Jumalani?

"Mutta me tiedämme, että Jumalan Poika on tullut ja antanut meille ymmärryksen, tunteaksemme sen Totisen; ja me olemme siinä Totisessa, hänen Pojassansa, Jeesuksessa Kristuksessa. Hän on totinen Jumala ja iankaikkinen elämä." (1. Joh. 5:20)

Mihin hän viittaa tässä jakeessa? Jos edellä hän tarkoitti Jumalaa, miten se yhtäkkiä tarkoittaakin Jeesusta?

"Alussa oli Sana, ja Sana oli Jumalan tykönä, ja Sana oli Jumala." (Joh. 1:1)

"Εν αρχη ην ο Λογος, και ο Λογος ην προς τον Θεον, και Θεος ην ο Λογος."

Koko kolminaisuusoppi täten nojaa tähän yhteen jakeeseen. Tässä se on sanottu - Sana oli Jumala ja koska Sana tuli lihaksi, niin Sana tarkoittaa Jeesusta, täten Jeesus on itse Jumala. Mutta kreikan Theos voi tarkoittaa myös jumalallista, jotakin jumaluutta, ei aina yksiselitteisesti itse kaikkivaltiasta Jehovaa, varsinkin kun se tässä on ilman määräistä artikkelia. Ei siis pidä aivan paikkaansa, että Jumala, Theos, on tässä kaksi kertaa ja se toisella kerralla pitäisi kääntää eri tavalla kuin ensimmäisellä. Se että Theos on ilman määräistä artikkelia on hyvä syy uskoa, että se ei tarkoita tismalleen samaa Jumalaa kuin ensimmäisellä kerralla.

Lisäksi on varsin erikoista, jos Sana oli Jumalan luona, ja Sana tarkoittaa Jumalaa, silloinhan tässä sanottaisiin, että Jumala oli Jumalan luona. Trinitaarit esittävät, että Jeesus oli Isän luona, mutta tekstissä ei puhuta Isästä, vaan Jumalasta.

"Sillä lapsi on meille syntynyt, poika on meille annettu, jonka hartioilla on herraus, ja hänen nimensä on: Ihmeellinen neuvonantaja, Väkevä Jumala, Iankaikkinen isä, Rauhanruhtinas." (Jes. 9:6)

Esitetään että Jesajan mukaan tuleva Messias on tosi Jumala. Kun luemme tämän jakeen tarkkaan, huomaamme, että nämä ovat kaikki nimiä, tässä ei sanota, että Messias on itse tosi Jumala. Trinitaarit kätevästi esittävät, että Pojan nimi tässä on Väkevä Jumala, mutta sivuuttavat tyystin sen, että Jesajan mukaan hän on myös Iankaikkinen Isä - koska se taas ei sovi heidän käsitykseen kolmiyhteisestä Jumalasta.

Joten kolminaisuus, emme löydä sille Raamatusta mitään perusteita. Fakta on, että Mooses, profeetat, Jeesus tai Paavali eivät kukaan opeta meille sanaakaan kolminaisuudesta. Silti juuri tämä oppi määrittelee sen, kuka on ja kuka ei ole kristitty. Vaikka Raamattu ei opeta meille sanaakaan kolminaisuudesta, pidetään tätä oppia kuitenkin pelastuksen edellytyksenä. Mitä jos vain pysyttäisiin varmassa ja lujassa Raamatun ilmoituksessa, että Jumala on yksi, ei kolme?

Kolminaisuusopin puolustajat vetoavat siihen, että kolminaisuus on paradoksi, eli siis näennäisesti ristiriitainen oppi, joka kuitenkin on totta. Tällainen ajattelu johtaa kuitenkin harhaan, sillä kolminaisuusoppi ei ole paradoksi, vaan looginen mahdottomuus.

Athanasiuksen uskontunnustuksen mukaan Isä on Jumala, Poika on Jumala ja Pyhä Henki on Jumala, ei kuitenkaan ole kolmea Jumalaa, vaan vain yksi Jumala. Tällainen väite ei ole paradoksi, vaan looginen mahdottomuus. Kolme ei voi olla yksi. Opetetaanko yliopistoissa, että kolme on yksi ja gradut ja väitöskirjat, joissa esitetään kolmen olevan yksi, hyväksytään tuosta vain?

Trinitaarit väittävät, että kolminaisuusopin vastustajat ovat sortuneet järkeisoppiin, sillä Jumala on olemukseltaan mysteeri, paradoksi, joka on kaiken logiikan ulkopuolella. Silti trinitaarit itse vetoavat juuri järkeilyyn, selittäessään, miten Isä ja Poika ja Pyhä Henki ovat eri persoonia, mutta samaa olemusta. Jos asia todellakin olisi mysteeri, ei sitä tarvitsisi millään tasolla edes yrittää selittää.

Mooseksen laissa sanotaan, että Jehova on yksi (5. Moos. 6:4) ja profeetat toistavat saman. Jeesus itse siteeraa Viidettä Mooseksen kirjaa ja esittää Jumalan olevan yksi. Paavali ja Jaakob sanovat molemmat Jumalan olevan yksi. Raamatun kiistaton sana täten osoittaa, että Jumala on yksi, ei koskaan kaksi tai kolme.

Athanasiuksen uskontunnustuksen mukaan ei voi pelastua, jollei usko kolminaisuuteen tismalleen kuten Athanasius sen muotoilee. Tällöin herää kysymys, jos peräti pelastuksemme riippuu käsityksestämme kolminaisuudesta, miksi ihmeessä Mooses, profeetat, apostolit, Paavali ja Jeesus itse eivät opeta sanaakaan kolminaisuudesta?

Joten kolminaisuus, voimme huoletta hylätä sen loogisena mahdottomuutena ja raamatunvastaisena oppina, joka aivan suotta on suuri kompastuskivi juutalaisille, muslimeille ja ateisteille. Vielä perusteellisemmin olen kirjoittanut kolminaisuuden mahdottomuudesta Pasi Turusen kirjan "Kolmiyhteinen Jumala" eräänlaisessa kommentaarissa.

Sisällysluettelo

Luku 11 - Laki vai evankeliumi

Kommentit

Suositut tekstit