Huonoja todisteita kolminaisuudesta

Andrés López - The Holy Trinity - 1780

Kolminaisuudesta on olemassa runsaasti hyviä, varteenotettavia todisteita, joista nähdäkseni suurimman osan olen kumonnut Pasi Turusen kirjan kommentaarissani. Kolminaisuutta täten voidaan puolustella Raamatulla, vaikka itse termiä ei Raamatusta löydykään, mutta yksikään todiste ei kestä kriittistä arvostelua.

Näiden lisäksi kolminaisuutta puolustellaan mitä erikoisemmilla perusteilla, joita tässä kutsun kolminaisuuden huonoiksi todisteiksi, erotuksena niistä todisteita, joihin voidaan suhtautua vakavasti.

Viisaus Sanl. 8

"Sillä parempi on viisaus kuin helmet, eivät mitkään kalleudet vedä sille vertaa. Minä, viisaus, olen perehtynyt mielevyyteen, olen löytänyt tiedon ja taidollisuuden." (Sanl. 8:11-12)

Kuten jatkuvasti Raamatun viisauskirjallisuudessa, tässäkin viisaus kutsuu, nyt personifikoituna, etsimään itseään.

"Herra loi minut töittensä esikoiseksi, ensimmäiseksi teoistaan, ennen aikojen alkua. Iankaikkisuudesta minä olen asetettu olemaan, alusta asti, hamasta maan ikiajoista. Ennenkuin syvyyksiä oli, synnyin minä, ennenkuin oli lähteitä, vedestä rikkaita. Ennenkuin vuoret upotettiin paikoilleen, ennen kukkuloita, synnyin minä, kun hän ei vielä ollut tehnyt maata, ei mantua, ei maanpiirin tomujen alkuakaan." (Sanl. 8:22-26)

Että tässä puhutaan Viisaudesta on selvää, onko sitten tällainen persoonallinen Viisaus vain runollista kuvausta, vai tulkittava enemmän kirjaimellisesti on toinen kysymys. Kirkkoraamatun käännös "Herra loi minut" on huono, sillä hepreassa ei tässä ole luomista tarkoittava sana bara, vaan qanah, joka tarkoittaa pikemminkin "tulla omistamaan" tai "hankkia". Joten yksin tämän jakeen perusteella emme voi sanoa, että tämä Viisaus olisi luotu ennen aikojen alkua, mahdollisesti hän on ollut olemassa jo ennen maailman luomista, nyt Jumala tuli hänet omistamaan.

Jumalan viisaudesta tässä ei voi olla kyse, sillä Jumalan viisaus on ollut aina olemassa. Että Viisaus tässä tarkoittaisi Jeesusta, joka on Jumalan viisaus (1. Kor. 1:24) on täysin mahdollista. Nyt pitäisi vain uskoa, että Jeesusta ei ole luotu, että hän on itse Jumala, että hän on ollut olemassa ikuisesti ennen aikojen alkua.

Kuten todettu, jakeessa 22 ei hepreassa sanota, että Viisaus olisi luotu. Yksin tämän jakeen perusteella emme voi sanoa, että Jeesus olisi luotu olento, tai että hän ei olisi. Tiedämme vain, että aikojen alussa, ennen kaikkea muuta, Jumala tuli hänet omistamaan. Kol. 1:15 perusteella tiedämme, että Jeesus on koko luomakunnan esikoinen, täten ensimmäinen olento, joka on luotu ennen kaikkea muuta. Tästä Sananlaskujen luvusta luemme, että Jeesus on ollut olemassa ennen syvyyksiä ja lähteitä, mikä on mahdollista tietenkin, jos kerran hän on ensimmäinen luotu olento. Joten tämä luku ei todista, että Jeesus olisi ollut olemassa ikuisesti Jumalan rinnalla ennen maailman luomista. Toisaalta emme voi vedota tähän lukuun kirkkoraamatun käännöksen pohjalta ja väittää, että tässä sanottaisiin Jeesuksen olevan luotu olento. 

Johtopäätös on, että Jeesus on ollut olemassa ennen kaikkea muuta, ensimmäinen luotu olento, mutta tämän luvun pohjalta emme voi todistaa Jeesuksen olleen olemassa ikuisesti ennen maailman luomista, tai että hän olisi itse Jumala.

Kolme miestä Mamren tammistossa

Usein esitetään, että kolme miestä Aabrahamin vieraana Mamren tammistossa (1. Moos. 18:1-3) olivat Isä ja Poika ja Pyhä Henki, tai sitten yksi näistä oli itse Jumala, jota Aabraham kutsui Jehovaksi. Tällä perusteella esitetään, että Aabraham näki Jumalan ihmisruumiissa, jonka täytyy kolminaisuusopin perusteella olla itse Jeesus. Kuitenkin Johannes sanoo, että Jumalaa ei ole kukaan koskaan nähnyt (Joh. 1:18). Jumala itse sanoo Moosekselle "Sinä et voi nähdä minun kasvojani; sillä ei kukaan, joka näkee minut, jää eloon" (2. Moos. 33:20) Toisaalta Kol. 1:15 sanoo, että Jeesus on Jumalan kuva, ja Jeesus sanoo, että joka on nähnyt minut, on nähnyt Isän (Joh. 14:9). Jeesus täten on Jumalan kuva, joka on hänet nähnyt, on nähnyt Isän. Mutta kenet Aabraham näki Mamren tammistossa?

Herran enkelit ovat Jumalan edustajia, sanansaattajia, jotka välittävät Jumalan sanoman ihmisille, he puhuvat Jumalan sanoja, kun enkeli puhuu ihmiselle, sitä lähemmäksi Jumalaa hän ei voi päästä. Maanoah sanoi vaimolleen nähneensä Jumalan, vaikka oli nähnyt vain Jumalan enkelin (Tuom. 13:22). On selvää, että jos Aabraham olisi nähnyt itse Jehovan, hän olisi kuollut. Koska Aabraham näki Jumalan sanansaattajan, enkelin, hän puhutteli tätä Herraksi (eli Jehovaksi), koska puhui enkelin välityksellä suoraan Jumalalle. Emme siis löydä tästä tapauksesta mitään tukea Jeesuksen jumaluudelle tai kolminaisuusopille.

Jumala henki vetten päällä

"Ja maa oli autio ja tyhjä, ja pimeys oli syvyyden päällä, ja Jumalan Henki liikkui vetten päällä." (1. Moos. 1:2)

Tähän yksittäiseen jakeeseen vedotaan, ikään kuin tässä osoitettaisiin Jumalan Pyhän Hengen olevan yksi kolmiyhteisen Jumalan persoona, eri persoona kuin Isä ja Poika, mutta samaa olemusta. Mistään sellaisesta ei tämä jae todista, vaan siinä puhutaan Jumalan hengestä, jota myös Jumalan maailmassa vaikuttavaksi voimaksi kutsutaan, persoonattomaksi hengeksi, joka nyt liikkui maan vetten päällä.

Monikkomuotoinen Elohim

Heprean Jumalaa tarkoittava sana Elohim on monikkomuoto, vaikka verbit ovat yksikössä. Tämän väitetään todistavan, että Jumala on kolmiyhteinen. Kuitenkin kyse on majesteetillisesta monikosta, jonka juutalaiset tietävät hyvin. Hepreassa useat sanat ovat monikossa, vaikka niillä ei moninaisuuden kanssa olisi mitään tekemistä, kuten Behemot, suuri dinosaurus, Chamot, anoppi, tai Ehfraim, yksi heimoista. Heprean kielessä on erikoisuuksia, kuten monikkomuotoiset sanat ilman mitään selvää syytä. Yksin sillä perusteella, että Elohim on monikko, emme voi väittää Jumalan olevan komiyhteinen.

Jeesus nasaretilainen JA juutalaisten kuningas

Joskus kuulee esitettävän, että ristillä kyltissä Jeesuksen pään yläpuolella luki Jumalan nimi, koska hepreassa luki "Yeshua HaNozri VeMelekh HaYehudim" - YHVH. Joh. 19:19 sanoo, että tämä teksti oli kreikaksi, latinaksi ja hepreaksi:

ΙΗΣΟΥΣ Ο ΝΑΖΩΡΑΙΟΣ Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΙΟΥΔΑΙΩΝ

IESVS NAZARENVS REX IVDAEORVM

יֵשׁוּעַ הַנָּצְרִי מֶלֶךְ הַיְּהוּדִים

Kuitenkin tuo heprean YHVH saadaan lauseesta vain, mikäli kuninkaan edellä on heprean "ja"-sanaa tarkoittava vokaali Vav. Mutta kreikassa ei lue, että kyltissä olisi lukenut "Jeesus nasaretilainen JA juutalaisten kuningas", vaan "Jeesus nasaretilainen, juutalaisten kuningas". Yhdessäkään modernissa heprean käännöksessä ei lue, että VeMelekh, sillä tuo "ja" olisi yhtä omituinen ilmaisu hepreaksi, kuin se olisi suomeksi tai kreikaksi. Joten Jeesuksen yläpuolella luki, että hän on juutalaisten kuningas, Jumalan nimeä siellä ei lukenut.

Jumala kolme kertaa Shemassa

"Kuule, Israel! Herra, meidän Jumalamme, Herra on yksi." (5. Moos. 6:4)

Olen muutaman kerran kuullut, että olettekos huomanneet, että juutalaisten uskontunnustuksessa, Shemassa, jossa sanotaan, että Jumala on yksi, Jumala esiintyy kolme kertaa (Herra, Jumalamme ja Herra)? Mitä tähän voi sanoa? Raamatun jae, jossa sanotaan Jumalan olevan yksi, mainitsee Jumalan kolme kertaa? Tällaista ei mitenkään voi ottaa vakavasti.

Pyhä, pyhä, pyhä!

Holy, holy, holy! Lord God Almighty!

Early in the morning our song shall rise to thee.

Holy, holy, holy, merciful and mighty!

God in three persons, blessed Trinity!

- Reginald Heber

Tietysti tuo on virsi, mutta Raamatussa "pyhä, pyhä, pyhä" esiintyy kaksi kertaa:

"Pyhä, pyhä, pyhä Herra Sebaot; kaikki maa on täynnä hänen kunniaansa" (Jes. 6:3)

"Pyhä, pyhä, pyhä on Herra Jumala, Kaikkivaltias, joka oli ja joka on ja joka tuleva on" (Ilm. 4:8)

Jälleen sellainen todiste, jota varmaan ei ole tarpeen käsitellä vakavasti. Että Raamatussa mainitaan kahdessa jakeessa pyhä kolme kertaa, on selvästi runollinen tehokeino, jolla ei ole kolmiyhteisen Jumalan kanssa mitään tekemistä.

Jeesus on Herra - eli Jehova

Uudessa testamentissa sanotaan karkean haun mukaan kolme kertaa, että "Jeesus on Herra" (Room. 10:9; 1. Kor. 12:3; 2. Kor. 4:5) ja lukuisia kertoja Jeesusta kutsutaan nimillä "Herra Jeesus" tai "Herramme Jeesus". Uuden testamentin kreikassa Herra on Kyrios, ja koska Vanhan testamentin kreikankielinen käännös Septuaginta käyttää tetragrammista, Jumalan nimestä, sanaa Kyrios, katsotaan virheellisesti Jeesuksen tittelin "Herra" tarkoittavan, että hän olisi itse Jehova, kaikkivaltias Jumala. Kuitenkin Septuagintassa myös heprean Adonai, joka tarkoittaa yksinkertaisesti herraa, on käännetty samalla sanalla. Täten uudessa testamentissa täytyy kontekstista arvuutella, tarkoitetaan kreikan Kyrioksella mitä tahansa herraa, Herraamme Jeesusta, vai peräti Jehovaa. Jeesuksen ylevä titteli, "Herra", täten ei tarkoita, että hän olisi itse Jehova.

Herra sanoin minun herralleni

"Daavidin virsi. Herra sanoi minun herralleni: "Istu minun oikealle puolelleni, kunnes minä panen sinun vihollisesi sinun jalkojesi astinlaudaksi"." (Ps. 110:1)

Usein esitetään, että tässä pyhä kolminaisuus käy vuoropuhelua keskenään. Kuitenkin alkukielessä sanotaan, että Jehova sanoi minun herralleni, eli siis Jehova sanoi Daavidin Messiaalle, Jeesukselle, istu minun oikealle puolelleni. Että Jeesus ei ole Jumala on tästä selvää siksi, että jos hän olisi Jumala, hän olisi istunut Isän oikealla puolella jo ennen aikojen alkua.

Mutta Pojasta: Jumala

"mutta Pojasta: "Jumala, sinun valtaistuimesi pysyy aina ja iankaikkisesti, ja sinun valtakuntasi valtikka on oikeuden valtikka. Sinä rakastit vanhurskautta ja vihasit laittomuutta; sentähden on Jumala, sinun Jumalasi, voidellut sinua iloöljyllä, enemmän kuin sinun osaveljiäsi."" (Hepr. 1:8-9)

Väitetään, että tässä Heprealaiskirjeen kirjoittaja kutsuu Poikaa Jumalaksi. Kreikassa Jumala kuitenkaan ei aloita virkettä. Psalmissa 45:7-8 hepreassa sanotaan juutalaisen Stone edition Tanakhin mukaan näin:

"Your throne is from God, it is forever and ever, [for] the scepter of fairness is the scepter of your kingdom. You love righteousness and hate wickedness; therefore has God, your God, anointed you, with oil of joy from among your peers"

Koko kontekstissa tässä psalmissa, jota Heprealaiskirjeen kirjoittaja lainaa, puhutaan sinusta, Messiaasta, jonka Jumala on voidellut. Ainoastaan virheellisen käännöksen perusteella voimme nähdä jakeessa 7, että Poikaa kutsuttaisiin Jumalaksi, mutta sittenkin jakeessa 8 puhutaan sinusta ja sinun Jumalasta.

Rabbit uskoivat kolminaisuuteen, samoin Qumranin yhteisö

Juutalaiset ajattelijat ovat saattaneet hyvinkin silloin tällöin uskoa Jumalasta aivan mitä tahansa. Olen kuullut väitteitä, että Qumranin yhteisö olisi uskonut kolmiyhteiseen Jumalaan, mutta en ole tällaisesta nähnyt ainuttakaan vedenpitävää todistetta. Samoin se rabbiininen kirjallisuus, jossa rabbit jo muinoin kuulemma uskoivat kolmiyhteiseen Jumalaan, ovat aina ajalta Jeesuksen jälkeen, eikä ole olemassa mitään todisteita siitä, että juutalaiset toisen temppelin aikaan olisivat uskoneet Jumalan olevan kolmiyhteinen. Juutalaiset ovat kirjoittaneet valtavan määrän kirjallisuutta, josta varmasti löytää tismalleen mitä haluaa. Mutta toisen temppelin ajan juutalaisuudesta ei mistään kohtaa voi löytää ajatusta Messiaasta, joka on itse Jehova, tai Jumalasta, joka on kolmiyhteinen.

Näin kirkko on aina uskonut

Lopulta usein keskusteluissa vedotaan siihen, että kirkko on alusta asti opettanut kolminaisuudesta, että jo Nikean kirkolliskokouksessa asia lyötiin lukkoon, joka oli tiedetty kirkossa jo aiemmin. Tällöin oletetaan, että kirkko ei voi olla väärässä. Missään kohtaa Raamattua ei sanota, että kirkko olisi erehtymätön. Jeesus ei opettanut, että lähetän teille kirkkoisät, jotka antavat teille erehtymättömän opin. Kolminaisuus on todistettava yksin Raamatusta. Tosiasia on, että Mooses ei tiennyt sanaakaan kolmiyhteisestä Jumalasta, profeetat eivät opettaneet siitä, Jeesus ei maininnut mitään kolmiyhteisestä Jumalasta, eikä juutalainen Paavali saattanut hylätä omaa uskontoaan, monoteistista juutalaisuutta.

Huomaamme siis, että kolminaisuuden raamatullisia perusteita kaivellaan esiin ahkerasti, moni käyttää tehtävään huomattavan määrän energiaa ja mielikuvitusta, mutta ainuttakaan varmaa todistetta kolminaisuudesta ei Raamatusta löydy. Jos peräti pelastuksemme riippuu oikeasta käsityksestä kolminaisuudesta, kuten Athanasius esittää, on varsin erikoista, että tätä oppia ei yksikään apostoleista väännä meille Raamatussa rautalangasta.

Kommentit

 1. Lauri Rantala kirjoitti: "Uuden testamentin kreikassa Herra on Kyrios, ja koska Vanhan testamentin kreikankielinen käännös Septuaginta käyttää tetragrammista, Jumalan nimestä, sanaa Kyrios, katsotaan virheellisesti Jeesuksen tittelin "Herra" tarkoittavan, että hän olisi itse Jehova, kaikkivaltias Jumala."

  Paavali nimenomaan tarkoittaa, että Jeesus on Jehova. Paavali siteeraa sanoja Joelin kirjasta, jossa Herra on Jehova. Ei ole siis epäselvää, mitä Paavali on alun perin tarkoittanut. Pelastukseen vaaditaan sen totuuden tunnustamista, että Jeesus on Jehova.

  Room 10:9 Jos sinä suullasi tunnustat, että Jeesus on Herra, ja sydämessäsi uskot, että Jumala on herättänyt hänet kuolleista, olet pelastuva.
  ...
  13 Onhan kirjoitettu: "Jokainen, joka huutaa avukseen Herran nimeä, pelastuu."

  Joel 2:32 Mutta jokainen, joka huutaa avukseen Herran nimeä, pelastuu. Siionin vuori ja Jerusalem on turvapaikka, niin Herra on luvannut. Ne, jotka Herra kutsuu, ne pelastuvat.

  VastaaPoista

Lähetä kommentti

Suositut tekstit