Kirkko vai Israel?

 

Photo by DAVID ILIFF. License: CC BY-SA 3.0

Juutalaisessa perinteessä kun siteerataan yhtä jaetta Raamatusta, sillä luonnollisesti viitataan koko lukuun, koko kontekstiin, josta tuo lainaus on peräisin. Täten, kun Jeesukselta kysytään, mikä on lain suurin käsky (Mk. 12:28-34), Jeesus siteeraa Tooraa, nk. Shemata, juutalaisten uskontunnustusta, joka kokonaisuudessaan kuuluu:

"Kuule, Israel! Herra, meidän Jumalamme, Herra on yksi. Ja rakasta Herraa, sinun Jumalaasi, kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja kaikesta voimastasi. Nämä sanat, jotka minä tänä päivänä sinulle annan, painukoot sydämeesi. Ja teroita niitä lastesi mieleen ja puhu niistä kotona istuessasi ja tietä käydessäsi, maata pannessasi ja ylös noustessasi. Ja sido ne merkiksi käteesi, ja ne olkoot muistolauseena sinun otsallasi. Ja kirjoita ne talosi pihtipieliin ja portteihisi." (5. Moos. 6:4-9)

Juutalaiset toistavat nämä jakeet kolme kertaa päivässä. Katkelma on nykyään tuttu jokaiselle juutalaiselle, voimme pitää varmana, että Shemalla oli Jeesuksen aikaan juutalaisten keskuudessa sama asema. Kun Jeesus siis siteeraa Shemata, on kuulijoilla luonnollisesti mielessä koko pätkä.

Täten emme voi siteerata Jeesusta irti kontekstista ja sanoa, että suurin käsky on rakastaa Jumalaa yli kaiken. Suurin käsky on "Kuule Israel!" - ja kaikki mitä se pitää sisällään. Eli siis paitsi että rakastaa Jumalaa, tulee opettaa nämä sanat lapsille, puhua niistä kotona ja kylässä, sitoa ne käteen ja otsalle ja kirjoittaa ne portteihin.

Jeesuksella oli mielessä koko Shema, juutalaiset kuulijat ymmärsivät, mihin hän viittasi. Nykyään on turha kuvitella, että Jeesus olisi siteerannut Tooran käskyä irti kontekstista ja esittänyt, että suurin käsky on nyt vain rakastaa Jumalaa ja sillä siisti.

Shema alkaa "Kuule Israel!" - koko Mooseksen laki, kymmenen käskyä ja rakkauden kaksoiskäsky, on vain Israelille. Uusi liitto solmitaan yksin Israelin ja Juudan heimon kanssa (Jer. 31:31-34). Koko Raamattu on kannesta kanteen juutalaisten kirjoittama teos. Missä ovat laki ja liitot pakanoille? Ne loistavat poissaolollaan.

Jos siis haluaa palvoa Aabrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumalaa - mitä toivoa on pakanoilla? Miten voi olla osallinen liitoista, miten noudattaa käskyjä, miten saada siunaukset, jos ei ole oksastettu Jumalan kansaan - Israeliin? Kuulen jo, kuinka joku sanoo, että Jeesus toi uuden liiton pakanoille. Tätä on mahdoton perustella Jeesuksen omalla ilmoituksella.

"Minua ei ole lähetetty muitten kuin Israelin huoneen kadonneitten lammasten tykö" (Mt. 15:24)

Jeesus oli ja on juutalaisten kuningas ja Israelin Messias. Miksi häntä nyt pidetään pakanoiden Vapahtajana, Kristuksena, joka kirosi juutalaiset ja toi uuden liiton pakanoille?

Paavali vääntää asian rautalangasta. Myös pakanat voivat pelastua, mikäli heidät on Messiaan kalliin sovintoveren kautta oksastettu Israeliin, Jumalan kansaan, ja liitetty pyhään perheeseen (Room. 11 ja Ef. 2).

Nykyään opetetaan, että kirkko on uusi Israel. Tätä kutsutaan korvausteologiaksi - kirkko on ottanut Jumalan silmissä sen aseman, mikä Israelilla oli vanhassa liitossa, nyt kaikki siunaukset, profetiat ja lupaukset koskevatkin Israelin sijaan kirkkoa. Kirkon täytyy opettaa näin, koska muuten profetiat Israelista jättäisivät pakanat kokonaan pelastuksen ulkopuolelle. Onneksi korvausteologia on nykyään oppineiden keskuudessa ruma sana, mutta ajatus kirkosta uutena Israelina elää sitkeästi opetuksissa ja saarnoissa.

Tietenkään missään kohtaa Raamattua ei sanota, että lopun aikoina kirkko ottaisi Israelin paikan, koska koko sanaa "kirkko" edes ei voi löytää mistään kohtaa Raamattua. Profeetat eivät tienneet sanaakaan kirkosta, Jeesus ei siitä opettanut, ja ajatus on täysin vieras Paavalille, joka opettaa, että koko Israel on pelastuva. Kirkon mukaan kirkko on yksi, pyhä, apostolinen ja katolinen Jumalan seurakunta, Kristuksen ruumis. Että kirkko olisi yksi, on pelkkä vitsi, kun katsoo kuinka moneen eri kirkkokuntaan kirkko on jakautunut ja jatkaa edelleen jakautumista. Että se olisi pyhä on mahdotonta, koska Jumala koskaan ei ole pyhittänyt kirkkoa. Kirkko ei voi olla apostolinen, koska se on jo varhain luopunut apostolisesta opetuksesta. Nyt apostolien opetuksen sijaan kirkon oppi on rakennettu kirkkoisien ja Lutherin tekstien varaan. Katolinen kirkko ei voi olla, koska juutalaisilla ei ole mitään sijaa kirkossa.

Huomaamme täten, että koko ajatus mistään ihmeen kirkosta on täysin absurdi ja vieras Raamatulle. Täten, miksi meidän pitäisi sunnuntaina käydä kirkossa? Joku saattaa ajatella, että kutsuttakoon "kirkkoa" sitten millä nimellä hyvänsä, se on silti Kristuksen ruumis, yksi uskovien yhteinen joukko, Jumalan seurakunta. Periaatteessa voisimmekin kutsua Jumalan seurakuntaa termillä "kirkko", vaikka itse sanaa ei löydy Raamatusta. Mutta koska kirkon lähes 2000 vuotta vanhan historian takia tuo sana on saanut aivan tietyn merkityksen, koska sillä viitataan nykyiseen kirkkoon, oli se sitten luterilainen, katolilainen tai ortodoksinen tai mikä muu hyvänsä, emme voi uskovien joukkoa kutsua kirkoksi.

Raamatussa puhutaan Kristuksen ruumiista, seurakunnasta (ekklesia) ja Jumalan Israelista kaikista toistensa synonyymeinä. Täten voimme sanoa, että uskovien joukko, Jumalan pyhä, apostolinen ja katolinen seurakunta, on Jumalan Israel. Tällaista näkemystä on helppo puoltaa Raamatulla. Jeremian mukaan uusi liitto solmitaan Israelin heimon ja Juudan heimon kanssa (Jer. 31:31-34). Pakanat voivat olla osallisia uudesta liitosta vain, mikäli heidät on oksastettu Israeliin ja liitetty pyhään perheeseen. Israelille annetut lupaukset ja siunaukset ulottuvat täten myös pakanoille, mutta ei koskaan erillään Israelista.

Koko Raamattu on kannesta kanteen juutalaisten kirjoittama teos. Kaikki käskyt, kymmenen käskyä ja rakkauden kaksoiskäsky, on annettu vain Israelille. Joku pakana saattaa pohtia, että mikä käskyä sitten koskee minua? Ei ainutkaan niistä, sillä kaikki käskyt ovat vain Israelille. Mooseksen lain mukaan kuitenkin muukalaista, joka asuu juutalaisten keskuudessa, koskevat samat käskyt ja sama laki. Täten, jos pakana tahtoo palvoa Aabrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumalaa, tulee hänen luonnollisesti noudattaa Jumalan kansalleen antamaa lakia.

Miksi Jumalalla olisi pakanoille eri lait kuin omalle kansalleen? Paavalin mukaan Kristuksen ruumis on yksi, joka koostuu sekä pakanoista, että juutalaisista. Miltä näyttää yksi Kristuksen ruumis, jossa on eri kansoille eri lait? Milloin Jeesukseen uskovien seurakunta kokoontuu, sapattina vai sunnuntaina? Syödäänkö siellä sikaa ja äyriäisiä, vai noudatetaan ruokasäädöksiä? Huomaamme, että Kristuksen ruumis ei voi olla missään mielessä yksi, jos pakanoille on eri laki kuin juutalaisille.

Eikä yksikään pakana voi Raamatusta löytää mitään pakanoille annettua lakia. Raamatun käskyt koskevat Israelia ja on silkkaa Jumalan armoa, että myös pakanoille on Messiaan veren kautta annettu mahdollisuus liittyä pyhään perheeseen ja palvoa yhtä Aabrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumalaa samalla tavalla, kuin juutalaiset jo tuhansia vuosia aiemmin. Kun ymmärrämme, että profeetat eivät tienneet kirkosta sanaakaan, että Jeesus itse sanoo tulleensa ainoastaan Israelin huoneen kadonneita lampaita varten, kun otamme huomioon, että Paavalin mukaan Israeliin oksastetut pakanat eivät saa ylpeillä luonnollisia oksia vastaan - voimme nöyrin mielin liittyä Israeliin ja palvoa Jumalaa noudattamalla Jumalan kansalleen tuhansia vuosia sitten antamaa lakia.

Tai sitten voimme etsiä Raamatustamme ne käskyt, jotka koskevat meitä pakanoita, mutta silloin Raamattumme käy hyvin ohueksi. Jeesuksen aikaan oli täysin selvää, että koko Israel on pelastuva. Nyt pakanat pohtivat, että he kyllä pelastuvat, mutta miten ihmeessä juutalaiselle kansalle voisi kertoa evankeliumin?

Mitä jos aloitettaisiin siitä, että Mooseksen lakia ei ole kumottu, uutta liittoa ei ole solmittu pakanoiden kanssa, Jeesus ei kironnut omaa kansaansa, Raamattu ei tunne mitään kirkkoa, kirkko on valehdellut meille 2000 vuotta - nämä kun on ensin tehty selväksi, sitten saattaa juutalaistakin kiinnostaa evankeliumi, sanoma juutalaisten kuninkaasta, joka oman kansansa käsissä ristillä kuoli hirvittävän kuoleman sovittaakseen koko maailman synnit, liittääkseen häneen uskovat pakanat yksin armosta Jumalan pyhään kansaan, Israeliin.

Huomaamme täten, että Israel on yksi, pyhä, apostolinen ja katolinen Jumalan seurakunta, ekklesia, pyhä perhe, Kristuksen ruumis, jolle on säädetty pyhä laki, jumalanpalvelus ja jolle kuuluvat kaikki profetiat ja siunaukset, jotka Vanhassa testamentissa on säädetty.

"Aikojen lopussa on Herran temppelin vuori seisova vahvana, ylimmäisenä vuorista, kukkuloista korkeimpana, ja kaikki pakanakansat virtaavat sinne. Monet kansat lähtevät liikkeelle sanoen: "Tulkaa, nouskaamme Herran vuorelle, Jaakobin Jumalan temppeliin, että hän opettaisi meille teitänsä ja me vaeltaisimme hänen polkujansa; sillä Siionista lähtee laki, Jerusalemista Herran sana"." (Jes. 2:2-3)

"Näin sanoo Herra Sebaot: Niinä päivinä tarttuu kymmenen miestä kaikista pakanakansain kielistä, tarttuu Juudan miestä liepeeseen sanoen: 'Me tahdomme käydä teidän kanssanne, sillä me olemme kuulleet, että Jumala on teidän kanssanne'." (Sak. 8:23)

Tämä Jesajan profetia on mahdoton, jos meidän täytyy uskoa profeetan tarkoittaneen pakanoita, jotka aikojen lopulla virtaavat Roomaan, kirkon huomaan, kuulemaan Katekismusta. Nyt sitä vastoin profeetan mukaan kansat virtaavat aikojen lopulla Jerusalemin temppeliin kuulemaan Tooraa. Tällainen profetia ei ole mahdollinen, mikäli kirkko olisi uusi Israel. Joten kaikki puhe kirkosta, voimme oitis unohtaa sen. Raamattu ei tunne kirkkoa. Kirkko ei ole uusi Israel. Mitään uutta Israelia ei ole. On vain yksi, pyhä, apostolinen ja katolinen Jumalan Israel, johon me pakanat saamme Jumalan armosta, Messiaan kalliin veren kautta liittyä. Silloin löydämme oman paikkamme, oman perheemme juutalaisten veljiemme seurasta. Mutta silloin meidän tulee olla tietoisia omasta asemastamme ja olla hyvin nöyriä, emmekä saa ylpeillä luonnollisten oksien rinnalla. Joten Kuule Israel, Jehova on meidän Jumalamme, Jehova on yksi!

Lisää aiheesta:

Juho Sankamo, Alkukirkon salaisuus

Kirkko on Saatanan synagooga

Raamattu ei tunne kirkkoa


Kommentit

  1. Markku Hernesniemi: Erinomainen kirjoitus, hyvä Late!

    VastaaPoista

Lähetä kommentti

Suositut tekstit