Ketä pitää kumartuen palvoa ja rukoilla?

 

"Niin he menivät huoneeseen ja näkivät lapsen ynnä Marian, hänen äitinsä. Ja he lankesivat maahan ja kumarsivat (προσεκύνησαν) häntä, avasivat aarteensa ja antoivat hänelle lahjoja: kultaa ja suitsuketta ja mirhaa." (Mt. 2:11)

"Silloin Jeesus sanoi hänelle: "Mene pois, saatana; sillä kirjoitettu on: 'Herraa, sinun Jumalaasi, pitää sinun kumartaman (προσκυνήσεις) ja häntä ainoata palveleman'."" (Mt. 4:10)

"Ja katso, tuli pitalinen mies ja kumartui (προσεκύνει) maahan hänen eteensä ja sanoi: "Herra, jos tahdot, niin sinä voit minut puhdistaa"." (Mt. 8:2)

"Ja kun he näkivät hänet, niin he kumartaen rukoilivat (προσεκύνησαν) häntä, mutta muutamat epäilivät." (Mt. 28:17)

Väite kuuluu, että Jeesus siteeraa Mooseksen lakia, jonka mukaan yksin Jumalaa saa kumartaa ja palvoa. Koska jo paimenet seimen ääressä kumarsivat Jeesusta, lukuisat ihmiset kumarsivat häntä, myös opetuslapset, täytyy Jeesuksen olla itse Jumala. Mahdollisesti Jeesuksella on mielessä ensimmäinen käsky, että älä pidä muita jumalia, tai sitten 5. Moos. 6:13:

"Pelkää Herraa, sinun Jumalaasi, ja palvele (תַעֲבֹ֑ד) häntä ja vanno hänen nimeensä."

Tässä kuitenkin käsketään palvelemaan, עָבַד, Jumalaa yksin, kumartumisesta tai polvistumisesta ei puhuta mitään. Että kenenkään muun kuin Jumalan edessä ei saisi kumartua on mahdoton ajatus. Aabraham  kumartui enkelien edessä (1. Moos. 18:2), Loot enkelien edessä (1.  Moos. 19:1), Jaakob seitsemän kertaa Eesaun edessä samoin koko väki (1. Moos. 33:3,6,7), Joosefin veljet kumartuivat Joosefin edessä (1. Moos.  42:6), Daavid Joonatinin tavatessaan (1. Sam. 20:41) ja lista jatkuu.

Tietysti kaikki edellämainitut saattoivat toki tehdä syntiä.

Erikoista  on, jos Jumalan profeetat kumartuvat ihmisten edessä, eikö heidän  tulisi tietää, että ainoastaan Jumalan edessä saa kumartua?

"Ja  kuninkaalle ilmoitettiin: "Katso, profeetta Naatan on täällä." Ja tämä  tuli kuninkaan eteen ja kumartui kasvoillensa maahan kuninkaan eteen."  (1. Kun. 1:23)

"Kun  Jerikosta tulleet profeetanoppilaat syrjästä näkivät sen, sanoivat he:  "Elian henki on laskeutunut Elisaan." Niin he tulivat häntä vastaan ja  kumartuivat hänen edessään maahan." (2. Kun. 2:15)

Varsin erikoista, jos profeetat ja profeetanoppilaat eivät tunteneet lakia. Päättelemme siis, että korkea-arvoisen ihmisen edessä saa kumartua. Tietenkään ketään muuta ei saa palvoa, kuin yksin Jumalaa. Kerrotaanko Raamatussa, että ihmiset palvoivat Jeesusta? Näin sanotaan käännöksissä muutamassa kohdassa, jossa kreikan προσκυνέω on käännetty kumartamisen sijaan palvomiseksi, mutta ei johdonmukaisesti kaikissa kohdissa. Sanakirjan mukaan kreikan proskyneo tarkoittaa kirjaimellisesti kumartumista toisen edessä, Uudessa testamentissa useimmiten joko Jumalan, tai Jeesuksen edessä. On jakeita, joissa se tarkoittaa kiistatta palvomista:

"Meidän isämme ovat kumartaen rukoilleet (προσεκύνησαν) tällä vuorella; ja te sanotte, että Jerusalemissa on se paikka, jossa tulee kumartaen rukoilla." (Joh. 4:20)

"Ja hän nousi ja lähti. Ja katso, siellä kulki etiopialainen mies, Etiopian kuningattaren Kandaken hoviherra, mahtava mies ja koko hänen aarteistonsa hoitaja; hän oli tullut Jerusalemiin rukoilemaan (προσκυνήσων)" (Apt. 8:27)

Ilmestyskirjassa prosekyneo tarkoittaa 24 kertaa selvästi joko Jumalan tai demonien palvomista.

Korneliuksen tapaus on selkein esimerkki tilanteesta, jossa kyse ei ole palvomisesta.

"Ja kun Pietari oli astumassa sisään, meni Kornelius häntä vastaan, lankesi hänen jalkojensa juureen ja kumartui maahan (προσεκύνησεν)." (Apt. 10:25)

Kornelius oli jumalaapelkäävä käännynnäinen, joka varmasti tunsi lain. Jos Mooseksen laki kieltäisi kumartumasta maahan ihmisten edessä, ei hän varmasti olisi langennut Pietarin jalkojen juureen. Toki Pietari käskee hänen nousta ylös, koska ei kaivannut tällaista huomionosoitusta, mutta pitäisin selvänä, että kreikan prosekyneo tarkoittaa sana itsessään vain kumartumista, polvistumista, eikä edellytä, että kyseessä olisi aina palvonta.

Raamatun käännöksissä aivan turhaan sama sana on käännetty kumartumiseksi ennen Jeesuksen ylösnousemista, mutta palvomiseksi hänen ylösnousemuksensa jälkeen. Tykkäisin kovasti, jos käännökset olisivat johdonmukaisia. Ilmeisesti nyt on vain kontekstin perusteella arvailtava, kumarsivatko ihmiset Jeesukselle syvään, vai palvoivatko he häntä rukoillen.

Kuitenkin on selvää, että Jeesuksesta ei voi tehdä Jumalaa sillä perusteella, että ihmiset kumartuivat hänen edessään. Voimme kunnioittaa Jeesusta, seurata hänen opetustaan, rukoilla Isää hänen kauttaan, mutta koska hän ei ole Jumala, saa yksin Jumalaa palvoa ja rukoilla. Kun Jeesus tulee takaisin, saamme polvistua hänen edessään, kumartua ja kiittää Isää siitä, että Messias on vihdoin tullut takaisin, niin kuin hän lupasi. Jeesus ei kertaakaan opeta rukoilemaan itseään, muistakaamme, että hän opetti rukoilemaan "Isä meidän, joka olet taivaissa...", ei koskaan opettanut palvomaan itseään, eikä väittänyt olevansa Jumala. Kuka Jeesus sitten on? Olen siitä muutaman sanasen kirjoittanut.

"Sillä yksi on Jumala, yksi myös välimies Jumalan ja ihmisten välillä, ihminen Kristus Jeesus" (1. Tim. 2:5)

Kommentit

Suositut tekstit