Sydämen vai lihan ympärileikkaus?


"Jos luonasi asuu muukalainen, joka tahtoo viettää Herran pääsiäistä, hänen on ympärileikattava kaikki perheensä miehet ja pojat. Sitten hän voi valmistaa pääsiäislampaan ja hän on kuin maan kansalainen. Mutta yksikään ympärileikkaamaton ei saa syödä sitä. Sama laki koskee maan kansalaista ja keskuudessanne asuvaa muukalaista.” (2. Moos. 12:48‭-‬49)

"Älköön se, joka on kutsuttu ympärileikattuna, pyrkikö ympärileikkaamattomaksi, älköönkä se, joka on kutsuttu ympärileikkaamattomana, ympärileikkauttako itseään. Ympärileikkaus ei ole mitään, eikä ympärileikkaamattomuus ole mitään. Tärkeä on Jumalan käskyjen pitäminen." (1. Kor. 7:18‭-‬19)

Mooseksen laissa sanotaan, että pääsiäislammasta ei saa syödä yksikään ympärileikkaamaton. Muukalaisen, joka tahtoi viettää pääsiäistä, oli ympärileikattava itsensä ja sitten hän oli kuin maassa syntynyt.

Nyt Paavali sanoo, että ympärileikkaamaton älköön ympärileikatko itseään.

Tässä on kolme vaihtoehtoa. Ensimmäinen on, että koska Mooseksen laki käskee ympärileikkaamaan pakanan, Paavali kieltää sen, on selvää, että Mooseksen laki on kumottu. Tällöin Jeesus vuorisaarnassaan valehtelee (Mt. 5:17-19). Toinen vaihtoehto on, että koska Mooseksen laissa käsketään ympärileikkaamaan muukalainen, Paavali kieltää sen, eivät Paavalin kirjeet voi olla Jumalan sanaa, vaan koko Uusi testamentti on väärennös.

Kolmas vaihtoehto on, että jatkamme tutkimista nöyrinä, niin löydämme sopivan ratkaisun. Paavali kirjoittaa:

"Ympärileikkaus on kyllä hyödyksi, jos noudatat lakia. Mutta jos olet lainrikkoja, on ympärileikkauksesi tullut ympärileikkaamattomuudeksi. Jos siis ympärileikkaamaton noudattaa lain säädöksiä, eikö hänen ympärileikkaamattomuuttaan ole pidettävä ympärileikkauksena? Ruumiillisesti ympärileikkaamaton, joka täyttää lain, tuomitsee sinut, joka lain kirjaiminesi ja ympärileikkauksinesi olet lainrikkoja. Sillä ei se ole juutalainen, joka vain ulkonaisesti on juutalainen, eikä ympärileikkaus ole se, joka tapahtuu ulkonaisesti lihassa. Se on juutalainen, joka sisimmässään on juutalainen, ja oikea ympärileikkaus on sydämen ympärileikkaus Hengessä, ei kirjaimen mukaan. Hän saa kiitoksen, ei ihmisiltä vaan Jumalalta." (Room. 2:25‭-‬29)

Paavalin mukaan sellaisen muukalaisen ympärileikkaamattomuus, joka noudattaa Jumalan säädöksiä, katsotaan ympärileikkaukseksi. Eikö täten ole täysin selvää, että Mooseksen lakia ei ole kumottu, vaan ruumiillisesti ympärileikkaamaton, jonka sydän on ympärileikattu, on lain suhteen samassa asemassa kuin lihassa ympärileikattu ja voi nauttia pääsiäislammasta?

Huomatkaamme, että Paavali ei keksinyt ajatusta sydämen ympärileikkauksesta, vaan idea esiintyy jo Mooseksen laissa ja Profeetoissa.

"Ja Herra, sinun Jumalasi, ympärileikkaa sinun sydämesi ja sinun jälkeläistesi sydämet, niin että rakastat Herraa, sinun Jumalaasi, kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi, että eläisit." (5. Moos. 30:6)

"Ympärileikatkaa itsenne Herralle ja poistakaa sydämenne esinahka, te Juudan miehet ja Jerusalemin asukkaat, ettei minun vihani syttyisi kuin tuli ja palaisi, eikä olisi sammuttajaa, teidän tekojenne pahuuden tähden." (Jer. 4:4)

On myös syytä katsoa, kenelle ympärileikkaus oli säädetty.

"Tämä on minun liittoni, minun ja sinun ja sinun jälkeläistesi välinen liitto, jota teidän tulee noudattaa: ympärileikatkaa keskuudessanne jokainen miehenpuoli. Teidän tulee ympärileikkauttaa esinahkanne . Se on merkki liitosta meidän välillämme, minun ja teidän. Polvesta polveen teidän tulee ympärileikata jokainen poikalapsi kahdeksan päivän ikäisenä, myös kotona syntynyt tai keneltä tahansa muukalaiselta rahalla ostettu orja, joka ei ole teidän jälkeläisiänne. Sekä kotonanne syntynyt että rahalla ostamanne orja on ympärileikattava. Näin teidän ruumiissanne on merkki minun liitostani, ikuisesta liitosta. Jokainen mies, jonka esinahkaa ei ole ympärileikattu, on poistettava kansastaan. Hän on rikkonut minun liittoni." (1. Moos. 17:10‭-‬14)

Ympärileikkaus säädettiin Aabrahamille ja hänen jälkeläisilleen, vaikkakin käsky toistetaan myös myöhemmin Mooseksen laissa (3. Moos. 12:3). On selvää, että ympärileikkaus oli merkki etnisyydestä, säädetty juutalaiselle kansalle ja vain heille. Juutalaiset ovat Jumalan omaisuuskansa, valittu kansa, Jumalan silmäterä. Laki oli muukalaiselle sama, joka tahtoi vaeltaa israelilaisten keskuudessa. Mooseksen laista löytyy tasan yksi jae, lainattu ylempänä, jossa puhutaan muukalaisten ympärileikkauksesta. Sittenkin ympärileikkaus oli heille täysin vapaaehtoista. Muukalainen, joka tahtoi tuoda uhrin Jehovalle, sai tuoda sen papille ilman mitään vaatimusta ympärileikkauksesta:

"Ja jos muukalainen, joka asuu teidän luonanne tai on ainiaaksi asettunut teidän keskuuteenne, tahtoo uhrata suloisesti tuoksuvan uhrin Herralle, niin hän tehköön, niinkuin tekin teette. Seurakunnassa olkoon laki sama teillä kuin muukalaisellakin, joka asuu teidän luonanne. Tämä olkoon teille ikuinen säädös sukupolvesta sukupolveen. Se, mikä koskee teitä, koskekoon myös muukalaista Herran edessä. Sama laki ja sama oikeus olkoon sekä teillä että muukalaisella, joka asuu teidän luonanne." (4. Moos. 15:14-16)

Nykyään jotkin juutalaisten lahkot eivät salli käännynnäisiä alkuunkaan, toisilla on proselyyttikaste ympärileikkauksineen pakanoille. On huomattavaa, että Mooseksen laissa ei ole mitään rituaalia proselyyttikastetta varten, eikä missään kohtaa Vanhaa testamenttia kerrota pakanoiden ympärileikkauksesta poislukien Dinan tapaus, jossa oli kyse muukalaisille viritetystä ansasta (1. Moos. 34).

Jerusalemin kokouksessa (Apt. 15) käsiteltiin kysymystä ympärileikkauksesta. Kokouksen päätös näyttää olevan, että muukalaisia älköön rasitettako - rasitettako millä? Mooseksen laista ei voi olla kyse, koska Mooseksen laki Raamatun mukaan ei ole raskas taakka (1. Joh. 5:3). Aikuisiällä muukalaiselle suoritettu perinnäissäännön mukainen ympärileikkaus varmasti oli taakka, jolla näitä ei tullut rasittaa. Että fariseukset sanoivat, että heidät on ympärileikattava niin kuin Mooses on säätänyt, oli fariseusten oma ajatus.

Kuitenkin välittömästi kokouksen jälkeen Paavali ympärileikkaa Timoteuksen. Huomaamme, että ympärileikkaus oli vapaaehtoista ja jos se tehtiin oikeista syistä, eli siis ei pelastusta varten, se oli ja on täysin sallittua.

Mikäli haluamme puolustaa sellaista ajatusta, että ympärileikkaus kuuluu uskovalle pakanalle myös uudessa liitossa, joudumme selittämään monta Paavalin ilmausta.

"Katso, minä, Paavali, sanon teille, että jos ympärileikkautatte itsenne, niin Kristus ei ole oleva teille miksikään hyödyksi." (Gal. 5:2)

"Sillä ei ympärileikkaus ole mitään eikä ympärileikkaamattomuus. Tärkeää on uusi luomus." (Gal. 6:15)

"Todellisia ympärileikattuja olemme me, jotka Jumalan Hengessä palvelemme Jumalaa ja kerskaamme Kristuksessa Jeesuksessa emmekä luota lihaan," (Fil. 3:3)

"Hänessä teidät on myös ympärileikattu, ei käsin tehdyllä ympärileikkauksella vaan lihan ruumiin riisumisella, Kristuksen ympärileikkauksella ." (Kol. 2:11)

Jos taas pidämme kiinni siitä ajatuksesta, että sydämen ympärileikkaus lasketaan meille ympärileikkaukseksi, niin Hesekielin mukaan yksikään sydämeltään ja ruumiiltaan ympärileikkaamaton ei saa tulla Herran pyhäkköön (Hes. 44:9). Kuitenkin pakanoiden, jotka viettävät sapattia, sallitaan lopun aikoina tuoda uhreja Herran temppeliin (Jes. 56:6,7).

Jos pidämme kiinni siitä, että meille pakanoille lain noudattamisemme lasketaan ympärileikkaukseksi, me todellakin olemme ympärileikattuja ja saamme tulla Herran pyhäkköön lopun aikoina, sitten kun kolmas temppeli rakennetaan.

Joissakin piireissä Paavalia vähätellään, toisissa hänet suoraan hylätään, varsinkin näissä ns. messiaanisissa piireissä. Mitään syytä epätoivoon ei ole. Kun Paavali luetaan oikein, opettaa Paavali, että laki on pyhä, vanhurskas ja hyvä (Room. 7:12), emmekä me kumoa lakia, vaan me vahvistamme sen (Room. 3:31).

Ja Paavali esittää kantansa ympärileikkaukseen niin selvästi, että vaaditaan todella nerokasta raamatullista akrobatiaa, jotta Paavali saataisiin tukemaan ympärileikkausta.

Nyt ei Kristuksen ruumiissa ole juutalaista eikä kreikkalaista, ei orjaa eikä vapaata, ei miestä eikä naista, vaan me kaikki olemme yksi Kristuksen ruumis (Gal. 3:28). Kristuksen ruumiissa on tietenkin sama laki niin pakanoille kuin juutalaisillekin. Ympärileikkaus kuitenkin on pakanoille täysin vapaaehtoista. Ympärileikkaus on se merkki, joka erottaa syntyperäisen juutalaisen pakanasta. Meille pakanoille taas asia on täysin selvä - jos tahdomme seurata Aabrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumalaa, noudatamme hänen kansalleen antamaa lakia kokonaisuudessaan. Mutta huomaamme, että ympärileikkausta ei säädetty pakanoille. Mikäli joku ajattelee, että ympärileikkaus on liiton merkki myös pakanoille, täytyy hänen hyljätä Paavalin kirjeet, kuten moni onkin tehnyt. Paavalin kirjeet kun on Raamatusta poistettu, ei käteen jää paljoakaan, ja voimme uskoa että Jeesus oli vain juutalainen rabbi, joka opetti meille Mooseksen lakia, jotta me pelastuisimme noudattamalla tuota lakia.

Paavali oli armon apostoli. Hän julisti suurta salaisuutta - Messiaan kalliin veren kautta myös pakanoilla on pääsy Israelin Jumalan luo, he ovat pyhää perhettä (Ef. 2:11-22), oksastettu jaloon öljypuuhun Israeliin (Room. 11), aivan ilman mitään ympärileikkausta. Ne jotka tahtovat puolustaa ympärileikkausta joutuvat selittämään, mitä apostolien kokouksessa Jerusalemissa oikein päätettiin, kun juuri kysymystä ympärileikkauksesta oli kokoonnuttu käsittelemään. Ja ne jotka luulevat, että kokouksessa kumottiin Mooseksen laki, ovat ongelmissa selittäessään, miksi uudessa liitossa ei saa varastaa tai sekaantua eläimiin, tai mitään muuta sellaista, josta kokouksessa ei säädetty mitään.

"Ellette ympärileikkauta itseänne, niinkuin Mooses on säätänyt, ette voi pelastua..." (Apt. 15:1)

Ensinnäkin on huomattava, että nämä fariseukset esittivät, että pakanoiden ympärileikkaus olisi Mooseksen lain säädös, vaikka Mooseksen laissa mitään ohjetta proselyyttikasteeseen ei ole, vaan kyse oli fariseusten omasta päästään keksimästä rituaalista. Huomatkaa myös, että nämä sanovat, että et voi pelastua ilman ympärileikkausta. Käsiteltiin siis pelastuskysymystä. Että heidän oli noudatettava Mooseksen lakia, oli fariseusten lisäys jakeessa viisi, kokous kutsuttiin koolleen käsittelemään kysymystä ympärileikkauksesta, ei siitä, pitääkö nyt kokoontua sapattina vai sunnuntaina.

Kokouksen päätös on selvä.

"Sentähden minä olen sitä mieltä, ettei tule rasittaa niitä, jotka pakanuudesta kääntyvät Jumalan puoleen, vaan heille kirjoitettakoon, että heidän pitää karttaman epäjumalien saastuttamaa ja haureutta ja lihaa, josta ei veri ole laskettu, sekä verta. Sillä Mooseksella on ammoisista ajoista asti joka kaupungissa julistajansa; luetaanhan häntä synagoogissa jokaisena sapattina." (Apt. 15:19-21)

Kokouksessa siis päätettiin, että pakanoita ei saa rasittaa, mutta rasittaa millä? Mooseksen laista ei voi olla kyse, koska Raamatun mukaan Mooseksen laki ei ole raskas taakka (1. Joh. 5:3). Edellisessä kirjoituksessani perustelin kattavasti, kuinka olemme vapaat laittomuuden, emme lain orjuudesta. Ottaen huomioon, että juuri käännynnäisten ympärileikkausta kun oli kokoonnuttu käsittelemään, olisi loogista olettaa, että kokouksen päätös, että heitä ei tule rasittaa, tarkoittaisi juuri ympärileikkausta. Tähän ymmärrykseen olen tullut. Mahdotonta taas on, että kokouksessa olisi päätetty, että heitä ei tule rasittaa Mooseksen lailla, joka koskaan ei ole ollut kenellekään mikään taakka - fariseusten perinnäissäännöt aikuisiällä suoritetusta ympärileikkauksesta ja muista säädöksistä, jotka oli lisätty Mooseksen lakiin, taas varmasti olivat taakka, jota kukaan ei ollut jaksanut kantaa.

Kokouksessa annettiin neljä käskyä, epäjumalille uhrattua lihaa, haureutta, lihaa josta veri ei ole laskettu ja verta tuli karttaa. Jaakob jatkaa, että luetaanhan Moosesta jokaisena sapattina jokaisessa synagoogassa. Miksi tällainen maininta? On selvää, että nämä neljä käskyä tuli käännynnäisen omaksua heti kättelyssä, luetaanhan koko Mooseksen laki kannesta kanteen kerran vuodessa synagoogassa. Oletus tässä on, että nämä käännynnäiset myös käyvät sapattina synagoogassa, muuten ei tässä Jaakobin maininnassa ole oikein mitään järkeä. Tältä pohjalta on mahdoton perustella sellaista näkemystä, että sikaa saisi syödä ja että sunnuntai olisi pyhäpäivä sapatin sijaan, jos kerran pakanoiden oletettiin kuulevan Mooseksen lakia jokaisena sapattina jokaisessa synagoogassa.

Neljä kokouksessa säädettyä käskyä tuli pakanan siis omaksua heti kättelyssä, loput Mooseksen laista sapattina synagoogassa sitä mukaa kun siellä lakia luettiin. Polttava kysymys, oliko ympärileikkaus välttämätön pelastukseen, ei valitettavasti saa suoraa vastausta. Olemme sen varassa, että näitä ei tullut rasittaa. Oletan sen tarkoittavan, että rasittaa ympärileikkauksella. Ja jos ympärileikkaus todella vaaditaan pelastukseen, on suorastaan käsittämätöntä, miksi Paavali tai kukaan muu ei kirjeissään korosta näin merkittävää asiaa, vaan päinvastoin opettaa, että ympärileikkaus ei ole teille miksikään hyödyksi ja jos ympärileikkaatte itsenne, on Kristus kuollut turhaan. Näin painava sana tulisi ottaa vakavasti. Kyllä, olen ehdottomasti sitä mieltä, että Paavali oli Kristuksen apostoli, eikä veistellyt näitä omasta päästään.

Jos joku edelleen haluaa ympärileikata itsensä, ei hänellä ole muuta vaihtoehtoa kuin luopua Paavalista, hylätä suurin osa Uutta testamenttia ja pitää kiinni siitä, että Kristus kuoli ristillä vain, jotta me pelastuisimme noudattamalla moitteettomasti lakia. Mitä Kristus merkitsee minulle, siitä olen kirjoittanut jo aiemmin mielestäni kattavasti. 

Yhteenvetona sanon, että Jeesus oli toki juutalainen rabbi, eli opettaja, joka opetti Mooseksen lakia oikein ja raittiisti. Hän oli myös juutalaisten kuningas ja Israelin Messias. Mutta kukaan ei pelastu uskomalla, että Jeesus on Messias. Meidän tulee uskoa, että hän on Vapahtaja, syntiemme sovittaja. Paavali esittää:

"Sillä jos sinä tunnustat suullasi Jeesuksen Herraksi ja uskot sydämessäsi, että Jumala on hänet kuolleista herättänyt, niin sinä pelastut" (Room. 10:9)

Tässä on hyvin lyhyt uskontunnustus, joka on täysin riittävä pelastukseen. Apostolista, Nikean ja Athanasiuksen uskontunnustusta ei löydy Raamatusta, eikä usko niiden sanomaan pelasta meitä. Usko on lisäksi enemmän kuin vain joidenkin opinkappaleiden pitämistä totena, usko on luottamusta Jumalan lupauksiin, uskollisuutta Jumalalle ja Jeesuksen Messiaan seuraamista jokapäiväisessä elämässä.

Näin voimme olla varmat siitä, että Jeesus ei kuollut ristillä, jotta me pelastuisimme kun ympärileikkaamme itsemme, vaan Jeesus kärsi ja kuoli, jotta meillä olisi iankaikkinen elämä, kun uskomme häneen. Amen!

Kommentit

 1. "Ja Paavali esittää kantansa ympärileikkaukseen niin selvästi, että vaaditaan todella nerokasta raamatullista akrobatiaa, jotta Paavali saataisiin tukemaan ympärileikkausta."
  Paavali itse harrastaa niin nerokasta raamatullista akrobatiaa, että yksin hänen teksteillään voidaan tukea ympärileikkausta, tässä vain pari esimerkkiä:
  "Ympärileikkaus on kyllä hyödyksi, jos noudatat lakia."
  "Kuitenkin välittömästi kokouksen jälkeen Paavali ympärileikkaa Timoteuksen. Huomaamme, että ympärileikkaus oli vapaaehtoista ja jos se tehtiin oikeista syistä, eli siis ei pelastusta varten, se oli ja on täysin sallittua."

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Kyllä, voimme irrottaa Paavalilta jakeita irti kontekstista, jolloin voimme puolustella aivan mitä tahansa, tuo on hyvä esimerkki siitä.

   Poista

Lähetä kommentti

Suositut tekstit